Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Γενικής Συνέλευσης των ΕΝ.ΔΗΜΟ.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου συνείλθε η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της δημοτικής παράταξης “ΕΝ.ΔΗΜΟ. – Ενεργοί Δημότες Καστοριάς-), όπως ορίζεται στα κείμενα αρχών και οργάνωσης του καταστατικού της. (http://dimotiki-kinisi.blogspot.gr/p/blog-page_11.html) Οι δηλώσεις του επικεφαλής της παράταξης Σάκη Καρανικολόπουλου   Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποτελεί το ανώτατο αποφασιστικό όργανο των ΕΝ.ΔΗΜΟ. έγινε ένας απολογισμός […]

«Σύγκρουση συμφερόντων το χωροταξικό της περιφέρειας»

Τις προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω στα θέματα που σηζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο κατέθεσαν οι Ενεργοί Δημότες Καστοριάς, δίνοντας έμφαση στο χωροταξικό. Όπως αναφέρουν: “το χωροταξικό της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, όπου η λογική και τα επιχειρήματα ξεφεύγουν πλέον από τα πλαίσια του δήμου Καστοριάς και επεκτείνονται στις συγκρούσεις συμφερόντων που υπάρχουν μεταξύ των αντιπεριφερειών”. Αναλυτικά οι […]

Στους Δήμους η κατάθεση πινακίδων

Την απλοποίηση του συστήματος κατάθεσης πινακίδων επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, προτάσσοντας. Η λύση που εξετάζεται είναι να περάσει η αρμοδιότητα για την κατάθεση στους δήμους. Οι φορολογούμενοι θα καταθέτουν εκεί τις πινακίδες μαζί με τη δήλωση ακινησίας του οχήματος. Ο δήμος στη συνέχεια θα αναλαμβάνει τη διαδικασία ενημέρωσης του taxisnet για την ακινησία του οχήματος. […]

Διανομή ροδάκινων από το Δήμο Άργους Ορεστικού το προσεχές διάστημα

Διανομή ροδάκινων από το Δήμο Άργους Ορεστικού το προσεχές διάστημα

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ και ενημερώνει ότι το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιήσει διανομή ροδάκινων. Ωφελούμενοι είναι οι κάτοχοι της κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν την παραπάνω κάρτα, το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και […]

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2015

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2015

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 177/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ” ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 Από το πρακτικό της 25ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.   Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20499/20-07-2015 έγγραφη […]

26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η   Σας παρακαλούμε την Τετάρτη  5  Αυγούστου  2015 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:   1.    Αποδέσμευση πιστώσεως προϋπ/σμού που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Ο.Ε. 2.     Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων 3.      Προέλεγχος – κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και […]