«Σύγκρουση συμφερόντων το χωροταξικό της περιφέρειας»

«Σύγκρουση συμφερόντων το χωροταξικό της περιφέρειας»

Τις προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω στα θέματα που σηζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο κατέθεσαν οι Ενεργοί Δημότες Καστοριάς, δίνοντας έμφαση στο χωροταξικό. Όπως αναφέρουν: “το χωροταξικό της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, όπου η λογική και τα επιχειρήματα ξεφεύγουν πλέον από τα πλαίσια του δήμου Καστοριάς και επεκτείνονται στις συγκρούσεις συμφερόντων που υπάρχουν μεταξύ των αντιπεριφερειών”.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο (30/09/2015) δεν χρειάστηκε να μειοψηφίσουμε σε κάποιο θέμα, ωστόσο έγιναν παρατηρήσεις που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα “Διαύγεια”.
Το θέμα που δεσπόζει είναι το χωροταξικό της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, όπου η λογική και τα επιχειρήματα ξεφεύγουν πλέον από τα πλαίσια του δήμου Καστοριάς και επεκτείνονται στις συγκρούσεις συμφερόντων που υπάρχουν μεταξύ των αντιπεριφερειών.
Η αντιπεριφέρεια την 04/09/2015 εξέδωσε υλικό πάνω στο οποίο πρέπει ο δήμος να καταθέσει τις προτάσεις του σε ότι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό. Το υλικό αυτό όμως έχει τεράστια ποσότητα πληροφορίας προκειμένου να γίσουν συγκρίσεις και συσχετισμοί, πόσο μάλλον να φτάσουμε σε ολοκληρωμένες προτάσεις. (Εξερευνήστε το υλικό μόνοι σας εδώ). Παρόλα αυτά με εισήγησή του ο δήμαρχος Καστοριάς έφερε στο δημοτικό συμβούλιο κάποιες προτάσεις/παρατηρήσεις για διάλογο. (Δείτε τις προτάσεις της εισήγησης εδώ)
Πάνω σε αυτή την εισήγηση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής σε αντιστοιχία με τις παρατηρήσεις της εισήγησης:

Σε ότι αφορά την:
Παρατήρηση 1: Στη πρώτη παρατήρηση υπάρχει ασάφεια με το τι εννοείται ως σύμπραξη των δήμων. Αν δεν εννοείται η συνένωση των δήμων, άλλα η συνολική διαχείριση, τότε η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με τις παρακάτω προτάσεις οπού υπάρχει σύμπραξη του Δήμου Καστοριάς στη διαχείριση το φράγματος Νεστορίου.  Γενικά δεν ξεκαθαρίζεται το τι ακριβώς αιτούμαστε στον χωροταξικό σχεδιασμό. Μπορούμε να δώσουμε το νόημα απλούστατα, λέγοντας ναι στη συνεργασία μεταξύ των δήμων για την ορθολογική χρήση του χώρου και των πόρων, αλλά όχι σε νέες συγχωνεύσεις δήμων.

Παρατήρηση 2: Το 63% των γλυκών νερών της Ελλάδας βρίσκεται στη Δ. Μακεδονία. Νομίζουμε ότι χρειάζεται μια συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και το αίτημα της εισήγησης της διεύθυνσης καθαριότητας, περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Καστοριάς (Θέμα 8 στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο), προκειμένου να συμπεριληφθεί στον χωροταξικό σχεδιασμό και το σχέδιο διαχείρισης της Λίμνης Ορεστιάδας.

Παρατήρηση 3: Θα συμπληρώναμε ότι απαιτείται αυστηρή χωροθέτηση ζώνης εκτροφής γουνοφόρων με περιβαλλοντικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια υποχώρηση κατανάλωσης γουνοφόρων και την δημιουργία νέων παραγωγικών κέντρων στην Ινδία (που οι Καστοριανοι μεταφέρουν τεχνογνωσία στην Ινδία)..

Επίσης η παρατήρηση αναφέρεται στη διαφοροποίηση των προτύπων για την ανάπτυξη, αλλά η κεντρική ιδέα συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω από τη γούνα και τον τουρισμό, χωρίς να δίνονται προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης όπου θα έδινε βαρύτητα ένας χωροταξικός σχεδιασμός

Παρατήρηση 5: Σε γενικές γραμμές είναι καλή πρόταση. Η μόνη ένσταση στη νοηματοδότηση του “κέντρου ελεύθερου εμπορίου”. Θα θέταμε τον όρο ότι οι εργασιακές συνθήκες πρέπει να διακατέχονται από το Ελληνικό εργατικό δίκαιο για να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό και σίγουρα με προτεραιότητα σε προσλήψεις ντόπιων.

Παρατήρηση 7: Αντί να γινόμαστε εμμονικοί με τον ΤΑΡ μπορούμε να μιλήσουμε για μικτές μονάδες βιομάζας και οικολογικών τρόπων όπως η γεωθερμία / υδροθερμία που είναι ιδανικές για την περιοχή και προβλέπονται από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΣΕΣ στον άξονα 1. Φυσικά αν  και όποτε δοθεί φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει μέρος του συστήματος αυτού.

Παρατήρηση 8: Το «μη πρακτική και επιθυμητή» για τη συνένωση με το Νεστόριο θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη πρόταση γιατί δεν μιλάμε για συνένωση δήμων άλλα για σύμπραξη στη διαχείριση πόρων, που παραπάνω αντιφάσκει με τη δική σας πρόταση για τη μελλοντική αξιοποίηση του φράγματος Νεστορίου.

Επίσης σε ότι αφορά το φράγμα του Νεστορίου η κατασκευή και λειτουργία του έχει και πολλές αρνητικές συνέπειες για τις οποίες ο κόσμος δεν είναι ενήμερος. Κατά τη προσωπική μου γνώμη, η συνέχιση της κατασκευής του φράγματος θα πρέπει να έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, γνωρίζοντας τα θετικά και αρνητικά από την κατασκευή και λειτουργία του, καθώς επίσης και να ενταχθεί σε μια συνολική διαχείριση των υδάτων του Αλιάκμονα, ο οποίος αν και θεωρείται γεωγραφικά το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας, μάλλον τείνει να μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη σχεδόν από τις πηγές ως τις εκβολές του.

Παρατήρηση 9: Εδώ θα εμμείνουμε στη παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και θα βάζαμε σε δεύτερο επίπεδο τα αιολικά πάρκα τα οποία δεν είναι επωφελή ως προς τη διαχείριση της ενέργειας που παράγουν.

Παρατήρηση 10: Συμφωνούμε στη συμπερίληψη της Λίμνης της Καστοριάς αλλά για ποιο λόγο να αφαιρεθούν οι λίμνες Ζαζαρη και η Χειμαδιτιδα;
Μάλλον οι παραπάνω τοποθεσίες θα έπρεπε να λειτουργούν ως ένα δίκτυο λιμνών.

Για τη σήραγγα της Κλεισούρας τι εννοείται με την “Ολοκλήρωση” της, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο τούνελ σε εξέλιξη κατασκευής. Ενώ πρέπει να συζητηθεί εκτενώς αν αξίζει τελικά να κατασκευαστεί μια τέτοια σήραγγα ως προς τα οφέλη που θα αποφέρει

Παρατήρηση 11: Δεν τίθεται λόγος για μια τέτοια βιομηχανική περιοχή μεταποίησης αφού σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης δύνανται οι αγρότες να μεταποιούν κατ οίκον τα προϊόντα τους και να τα διαθέτουν στο εμπόριο. (κατ εφαρμογή του νόμου 4235/2014)

Επίσης μια τέτοια περιοχή πιθανόν χρειάζεται κτιριακές υποδομές οι οποίες δεσμεύουν πολύτιμο καλλιεργήσιμο χώρο ενώ πιθανών να έχουν και μη προβλέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Παρατήρηση 12: Στη δεύτερη πρόταση θα εξειδικεύαμε προτείνοντας πρόβλεψη κατασκευής Παγοδρομίου, στη περιοχή  “Μαγκοβιτς” η οποία βρίσκεται περίπου 10 λεπτά από το χιονοδρομικό του Βιτσίου όπου και μπορούν να συνδυαστούν αθλητικές δραστηριότητες του Σκι με αθλήματα επί πάγου. Η περιοχή αυτή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το χιονοδρομικό και εκεί υπάρχει μια μικρή λίμνη που αν αξιοποιηθεί τους χειμερινούς μήνες μπορεί να μετατραπεί σε παγοδρόμιο.

Επίσης υπάρχουν προβλήματα με την αδειοδότηση του χιονοδρομικού τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν.

Παρατήρηση 13: Στις δυο παρατηρήσεις θα προσθέταμε την οργάνωση της αλιείας και την αξιοποίηση του βουνού της χλόης πάνω από την περιοχή του εκθετηρίου της ΕΔΗΚΑ  καθώς και περιοχών των εργατικών κατοικιών για την ανάπτυξη μιας ζώνης δράσεων και επιχειρηματικότητας δομών κοινωνικής οικονομίας.

Παρατήρηση 14: Το διεθνές αεροδρόμιο του Αργους Ορεστικού πρέπει να είναι το βασικό αεροδρόμιο της Δ.Μακεδονίας και όλες οι υπόλοιπες μορφές συγκοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για σιδηρόδρομο) να συνδέονται με το αεροδρόμιο. Η ΠΕ Καστοριάς πρέπει να  έχει κεντρικότερο ρόλο στη Δ. Μακεδονία σε ότι αφορά τη διασύνδεση με την αναπτυσσόμενη Αλβανία και κατ’ επέκταση στο μέλλον με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Από εκεί και πέρα οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. έχουμε να κάνουμε επιπλέον τις εξής παρατηρήσεις:
(κατατέθηκαν και επίσημα εγγράφος στο Δημοτικό Συμβούλιο)

Παρατηρήσεις και προτάσεις των ΕΝ.ΔΗΜΟ. πάνω στο ΠΠΧΣΑΑ.

 1. Σε ότι αφορά τις “Φάρμες” γουνοφόρων ζώων: Ξαναορίζεται χωροθέτηση για φάρμες στην ίδια περιοχή που υπάρχουν ήδη φάρμες. Θα πρέπει να μελετηθεί η φέρουσα ικανότητα της χωροθέτησης. Η υπάρχουσα περιοχή δεσμεύει και πολύτιμη γεωργική γη που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αγροτικά με καλλιέργειες.
 2. Σύνδεση πολιτιστικών χώρων και περιοχών φυσικού κάλους με περιπατητικά και ποδηλατικά μονοπάτια σε όλη τη περιφέρεια. Απαιτεί τη συνεργασία των δήμων.
 3. Στο σχέδιο διαχείρισης της λίμνης (θέμα 8 αυτού του ΔΣ) υπάρχει η πρόταση για ένα ποδηλατόδρομο – μονοπάτι σε όλη τη περίμετρο της λίμνης  (σελ 34/Ε33). Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο χωροταξικό όπως άλλωστε και ολόκληρη η πρόταση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, περιβάλλοντος και Πρασίνου όπως αιτείται.
 4. Λείπουν οι προτάσεις για υποδομές σχετικές με τον πολιτισμό. Δεν προβλέπεται πνευματικό κέντρο για την Καστοριά. Προβλέπεται όμως πολιτιστικό κέντρο στα Σέρβια Κοζάνης ως σημαντικό έργο (σελ 232) για το οποίο το 2014 είχε προϋπολογιστεί χρηματοδότηση 1.540.000 Ευρώ στο ΕΣΠΑ. Αν και για το 2015 δεν φαίνεται να υπάρχει προϋπολογισμός.
 5. Όσον αφορά τις κοινωνικές υποδομές θα πρέπει να προβλεφθούν υποδομές και χώροι για την εξυπηρέτηση και την ένταξη ομάδων ΡΟΜΑ σε πιο ανθρώπινες συνθήκες και να μην αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά απόβλητα. (σελ 130 στο ΠΠΧΣΑΑ)
 6. Η πρόβλεψη για το υδατοδρόμιο δεν νομίζω ότι τίθεται με σωστή επιχειρηματολογία, αφού δεν εξυπηρετεί τόσο ως μεταφορικό μέσο όπως αναφέρεται (στη σελ131/Δ στο ΠΠΧΣΑΑ) και ίσως είναι ασύμφορο ή ακόμα και επιζήμιο για το φυσικό περιβάλλον των υγροτόπων. Μπορεί όμως να ιδωθεί σαν μια τουριστική καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο διασυνδέοντας της λίμνες της Δ.Μακεδονίας με υδροπλάνο σε ένα τουριστικό πακέτο επίσκεψης υγρότοπων.
 7. (Ειδ Εν.Τοπιου/Δαση Σελ 13 & Ειδ Εν.Τοπιου/υδατινες ζωνες σελ 20: )

Απειλές για δάση τα φράγματα. Το πρόβλημα εντοπίζεται, αλλά δημιουργούνται δυο μεγάλα φράγματα στη περιφέρεια. Ενα στο Ελάφιο των Γρεβενών κι ένα στο Νεστόριο. Προτείνεται αλλαγή πολιτικής στη διαχείριση του νερού με βάση την αρχή της εξοικονόμησης στη χρήση του.

Η ντετερμινιστική λογική αυτής της αρχής θέτει τα εξής βήματα: α.) Καταγράφουμε τις καλλιέργειες που απαιτούν νερό και εντοπίζουμε τα προβλήματα επάρκειας. β.) Εάν το νερό δεν επαρκεί για να καλύψει τις απαιτήσεις των καλλιεργειών δίνουμε κίνητρα για τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού (Σωλήνες σταγόνας. “Ομίχλες” κλπ). γ.) Αν και πάλι δεν υπάρχει επάρκεια σε νερό τότε φτάνουμε στη κατασκευή ενός φράγματος, μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες για τα οφέλη και τις πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες στο μικροκλίμα της περιοχής τους.

 1. (Ειδ Εν.Τοπιου/Καλλιεργειες Σελ 17: )
  Απειλή τα φυτοφάρμακα. Δεν υπάρχει ικανοποιητική προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών.

Προτείνεται πέρα από την αυτονόητη προώθηση τέτοιων καλλιεργειών και η συλλογή των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων σε ειδικούς κάδους και η ανακύκλωσή τους από τις ίδιες τις εταιρείες παραγωγής, μιας και μια πιθανή έκπληση των συσκευασιών (ακόμα κι από την βροχή) θα μεταφέρει δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων τελικά στον υδροφόρο ορίζοντα.

 1. (Ειδ Εν.Τοπιου//προστατευομενες περιοχές Σελ. 25: )
  Εντοπίζονται τα προβλήματα πρόσβασης με διάνοιξη δρόμων, αλλά στον Γράμμο όλο και περισσότεροι δρόμοι διανοίγονται δίνοντας πρόσβαση.

(Στη σελ 60 που αφορά τον Γράμμο διαπιστώνεται ότι ο χώρος είναι αδιατάρακτος. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει (κατασκευή φράγματος,νόμιμες και παράνομες υλοτομίες από Αλβανία, δρόμοι υπό κατασκευή, κατασκευή εργοστασίου εμφιάλωσης νερού κλπ)

 1. Λαθροθηρία: Υποστελεχωμένη και όχι καλά οργανωμένη υπηρεσία θυροφυλαξής. Οι θυροφύλακες πληρώνονται από τους ίδιους τους κυνηγούς και πολλές φορές οι ίδιοι είναι κυνηγοί.
  Προτείνεται πίεση για  αλλαγή νομοθεσίας και όρων με τις κυνηγετικές περιόδους, καθώς και ενίσχυση της θυροφυλακής.
 2. Στο ΠΠΧΣΑΑ δίνεται έμφαση στον ανταγωνισμό και όχι στη συνεργασία. Δεν υπάρχει στον στρατηγικό σχεδιασμό, στόχος για την υποβοήθηση συνεταιρισμών. Ειδικά, ευέλικτων συνεταιρισμών μικρών ομάδων ή βιοτεχνικών συνεταιρισμών για να υπάρχει συνεργασία και πέρα από τον αγροτικό τομέα.
 3. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για την διαχείριση των χώρων χρήσης από μελισσοκομία. Με αποτέλεσμα να καταλαμβάνονται εκτάσεις από “βιομηχάνους” της μελισσοκομίας αυθαίρετα και χωρίς καμία άδεια σε βάρος των τοπικών μελισσοκόμων. Επίσης το μέλι που παράγεται μαζικά από τους παραπάνω “βιομήχανους”, εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τόσο των ανθρώπων μέσω της διατροφής όσο και των ίδιων των μελισσών λόγω των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται.
 4. Στο ΠΠΧΣΑΑ σελ. 41, αναφέρεται ότι ο προσανατολισμός της Καστοριάς στην απασχόληση  είναι η γούνα και επικουρικά ο τουρισμός μέσω της γούνας. Προτείνεται ότι “μακροπρόθεσμα πρέπει να επιδιωχθεί και να  στηριχθεί ισχυρά κάποια σταδιακή διαφοροποίηση προς άλλους κλάδους ”..
  Αυτό είναι κάτι σαν ευχή χωρίς προτάσεις. Λόγω και του ΤΕΙ πιστεύουμε ότι έναν τέτοιο κλάδο αποτελεί η πληροφορική και η δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου που να προσελκύσει εταιρείες και οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό. Οραματιζόμαστε η Καστοριά να κινείται σε σύγχρονα μονοπάτια ανάπτυξης μιας και δίνεται η ευκαιρία μέσω ΣΕΣ στους δήμους.
  Επίσης στη σελ. 129 όπου παρουσιάζεται η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του δήμου Καστοριάς απουσιάζουν ιδέες για νέες μορφές απασχόλησης, αλλά προτείνεται η ενίσχυση των υφιστάμενων.
  Οι νέες μορφές απασχόλησης πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθούν με την έρευνα, ειδικά μέσω του τομέα της πληροφορικής η οποία θα συμβάλει τόσο στην εκμετάλλευση των ΑΠΕ ή την έρευνα νέων μορφών ΑΠΕ , αλλά παράλληλα, θα διαπεράσει “κάθετα” σαν καταλύτης και κάθε άλλη αναπτυξιακή δραστηριότητα.
 5. Η εγκατάσταση μονάδας μικτής τηλεθέρμανσης μπορεί να δώσει πνοή σε νέες μορφές αγροτικής καλλιέργειας (πχ Καλλιέργεια γαϊδουράγκαθου, που δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις και σε υδατικούς πόρους).
  Αυτό προβλέπεται στον σχεδιασμό στις σελ. 96-97
 6. Στο ΠΠΧΣΑΑ σελ. 43. Αναφέρεται η στρατηγική σε αιολικά/ηλιακά πάρκα και φράγματα.
  Αφήνει την υπόνοια άγριας εκμετάλλευσης της φύσης (Αναφέρει συγκεκριμένα για τα ηλιακά: “Χαρακτηρίζονται ως περιοχές προτεραιότητας, ενδεικτικά, οι περιοχές εκείνες που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους και με δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα”. Μόνο αθέατα όμως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τα ηλιακά πάρκα στη περιοχή της Καστοριάς.
  Για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά λέει “Το Ειδικό Πλαίσιο διαπιστώνει, με βάση τις εκτιμήσεις για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της Χώρας ανά υδατικό διαμέρισμα, ότι το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει μεγάλη πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου δυναμικού. ”

Η διαπίστωση είναι αυτονόητη όταν στατιστικά το 63% των γλυκών νερών βρίσκεται στη περιοχή της Δ. Μακεδονίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι στην σωστή διαχείριση αυτού του “θησαυρού” ,που είναι πανεύκολο να υποβαθμίσουμε, εάν σκεφτόμαστε με μόνο γνώμονα το κέρδος ή τα τοπικά συμφέροντα. Γι αυτό απαιτείται ολιγάρκεια και ορθολογισμός στη χρήση του νερού με βάση τις αρχές της εξοικονόμησης. Και σαν εξοικονόμηση  δεν νοούνται σίγουρα τα μεγάλα φράγματα τύπου Νεστορίου, αλλά ο τύπος καλλιεργειών που πρέπει να αρμόζει στα εδάφη και η όσο το δυνατόν λιγότερη χρήση των νερών σε επεκτεινόμενες υδροβόρες μονοκαλλιέργειες

Για τα αιολικά αναφέρεται: “Καμιά περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν εντάσσεται στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) και επομένως, οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να θεωρηθούν ως Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.). ”
Η περιγραφή των διατυπώσεων αφήνει την αίσθηση ότι  δεν υπάρχει ενδιαφέρον την αειφορία του εγχειρήματος, αλλά την οικονομική μεγέθυνση μέσω των ΑΠΕ σε βάρος του περιβάλλοντος.

 1. Δεν υπάρχει επίσης στη λίμνη της Καστοριάς οργανωμένο σύστημα αλιείας. Ούτε και έχει δοθεί η δυνατότητα (πχ μέσα από συνεταιρισμούς) να αξιοποιηθεί η αλιεία ως μορφή κύριας απασχόλησης.
 2. Η ανακύκλωση πάσχει γενικά στις εκτός Καστοριάς περιοχές. Υπάρχει αδυναμία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά σε αγροτικές περιοχές. Αν και προβλέπει το ΠΠΧΣΑΑ ένα πλάνο για την διαχείριση του περιβάλλοντος, αυτό μοιάζει γενικόλογο και βερμπαλιστικό σε ότι αφορά την ουσία του και πώς μετουσιώνεται σε υλοποιήσιμες δράσεις και έργα.

 

Παρατηρήσεις για το Θέμα 18
(Διαμόρφωση Κόμβου εισόδου επέκτασης Φουντουκλή)

 

[Οι παρακάτω παρατηρήσεις αναρτήθηκαν σαν σημείωση στο σύστημα “Διαύγεια”]

 1. Ο ισχυρισμός ότι ο φόρτος της διασταύρωσης δεν είναι μεγάλος της συγκοινωνιακής μελέτης δεν έχει σχέση αναφοράς. Δεν αναφέρει με τι συγκρίνει δηλαδή τον φόρτο αυτό. Με μια άλλη διασταύρωση της Καστοριάς ή με μια διασταύρωση της Αθήνας για παράδειγμα;

Η καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει αυξημένος φόρτος που συνδυάζεται με σχετικά μεγάλες ταχύτητες επί της λεωφόρου Γουναράδων (παρά τα όρια ταχύτητας) και αρκετά μεγάλους χρόνους στάσης και αναμονής στις κάθετες οδούς, που συμβάλουν στη Λ. Γουναράδων.

 1. Οι διευκρινήσεις που δόθηκαν για την “μη επάρκεια χώρου”, ισχύουν με την προϋπόθεση τήρησης των ορίων στο υπάρχον ρυμοτομικό, το οποίο καθορίζει την απόσταση 50m από την λίμνη. Όλος ο παραλίμνιος πεζόδρομος όμως παραβιάζει με αυτή τη λογική τη ρυμοτομική γραμμή.

Η αλλαγή του ρυμοτομικού θα μπορούσε να δώσει λύση στο να γίνει ο κυκλικός κόμβος ώστε να παρέχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και λειτουργικότητα σε σχέση με τη λύση που προτείνεται.

 1. Εκτιμούμε ότι η φραγή της πρώτης εισόδου στο parking του γηπέδου, θα μεταφέρει τα προβλήματα αναμονής (τα οποία δεν εξετάζονται στη μελέτη κυκλοφορίας) και την κίνηση στη δεύτερη διασταύρωση (μπροστά από τα carreffour).

Στην συγκεκριμένη διασταύρωση δημιουργούνται ήδη προβλήματα από την στάση των λεωφορείων κατά την έναρξη και λήξη των μαθημάτων στα λύκεια. Προτείνουμε να γίνει μια συνολικότερη έρευνα, διαμορφώνοντας κι αυτή τη διασταύρωση, διαπλατύνοντάς την και αφήνοντας χώρο στάθμευσης για τα λεωφορεία, παίρνοντας χώρο από μια περιοχή του parking του γηπέδου που δεν χρησιμοποιείται ούτως ή άλλως εντατικά.

Οι αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις μας έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του δήμου, έχουν δημοσιευτεί στο blog των ΕΝ.ΔΗΜΟ. και αναπαραχθεί ως είδηση στο διαδίκτυο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.