Στους Δήμους η κατάθεση πινακίδων

Την απλοποίηση του συστήματος κατάθεσης πινακίδων επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, προτάσσοντας. Η λύση που εξετάζεται είναι να περάσει η αρμοδιότητα για την κατάθεση στους δήμους. Οι φορολογούμενοι θα καταθέτουν εκεί τις πινακίδες μαζί με τη δήλωση ακινησίας του οχήματος. Ο δήμος στη συνέχεια θα αναλαμβάνει τη διαδικασία ενημέρωσης του taxisnet για την ακινησία του οχήματος. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος θα θέλει να παραλάβει εκ νέου τις πινακίδες θα πηγαίνει και πάλι στον δήμο και θα πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας σε τράπεζα.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η νέα απλοποιημένη διαδικασία να εφαρμοστεί από φέτος τον Δεκέμβριο.
Με βάση το σημερινό σύστημα, ο φορολογούμενος με τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του επισκέπτεται την εφορία του και υποβάλει χειρόγραφα τη λεγόμενη δήλωση ακινησίας του οχήματός του. Οι πινακίδες παραμένουν στην εφορία για μερικά χρόνια για την περίπτωση που ο φορολογούμενος θέσει ξανά το όχημά του σε κυκλοφορία και αν δεν γίνει αυτό καταστρέφονται.Η παραπάνω διαδικασία, ωστόσο, δημιουργεί ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους αλλά και το αδιαχώρητο στις εφορίες κατά τις τελευταίες ημέρες κάθε έτους. Υπολογίζεται ότι στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται στις εφορίες οι πινακίδες περίπου 80.000 οχημάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία των εφοριών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.