26η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η

 

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη  5  Αυγούστου  2015 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.    Αποδέσμευση πιστώσεως προϋπ/σμού που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.

2.     Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων

3.      Προέλεγχος – κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014 Δήμου Καστοριάς

4.      Άσκηση ή μη αίτησης αναστολής εκτελέσεως  της υπ’ αριθμ. 69/15 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριά, εκκρεμούσης της εφέσεως του Δήμου Καστοριάς κατά της προαναφερθείσας απόφασης του Μονομελούς και κατά της  Ελένης Εγγλέζου

5.      Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 32/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καστοριάς ( υπόθεση Ιωάννη Βυσούλη)

6.      Διορισμός ή μη δικηγόρου στην αγωγή Στέργιου Καραβελιά κατά πρώην Δήμο Αγ. Αναργύρων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς.

7.      Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση γηπέδου Πολυκάρπης», Α.Μ. 52/2015, προϋπολογισμού 7.000,00 €

8.      Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης βρύσης Τ.Κ. Τοιχιού», Α.Μ. 69/2015, προϋπολογισμού 5.000,00 €

9.      Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στο Ν. Οικισμό Κορεστείων Τ.Κ. Γάβρου», Α.Μ. 65/2015, προϋπολογισμού 4.000,00 €

10.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων», Α.Μ. 76/2015, προϋπολογισμού 4.758,00 €

11.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ της         Δ.Ε. Καστοριάς»

12.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ακινήτου του κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη, που βρίσκεται στην Καστοριά»

13.  Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης προϋπολογισμού εργασιών συντήρησης ακινήτου Παπαλαζάρου

14.  Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης οικοπέδου σε δημότη πρώην Κοινότητα Πολυκάρπης

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Leave a Reply

Your email address will not be published.