Διαγωνισμός για την προμήθεια στερεών καυσίμων από τον Δήμο Άργους Ορεστικού

Διαγωνισμός για την προμήθεια στερεών καυσίμων από τον Δήμο Άργους Ορεστικού

O Δήμαρχος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 € (με Φ.Π.Α). Στον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2016, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση 30.000,00 €. […]

Δήμος Καστοριάς: Διαγωνισμός για ανάθεση έργου στο Δ.Α.Κ. Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς: Διαγωνισμός για ανάθεση έργου στο Δ.Α.Κ. Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση υποδομών Δ. Γηπέδου Δ.Ε. Καστοριάς» με προϋπολογισμό 8861,79 € χωρίς Φ.Π.Α. (10900,00 € με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 10900,00 € (δαπάνη εργασιών, απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 23%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/12/2015 […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Εξοπλισμός Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Εξοπλισμός Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο «Εξοπλισμός Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού». Οι προσφορές θα είναι μειοδοτικές με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του γενικού συνόλου του προϋπολογισμού κάθε πακέτου. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν […]