ΦΑΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ: Νέα θέση εργασίας

ΦΑΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ: Νέα θέση εργασίας

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Αν είστε κάποιος/α με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχετε εμπειρία στον τομέα της λογιστικής, τότε αυτή είναι η ιδανική θέση για εσάς.
Καθήκοντα και αρμοδιότητες:
* Προετοιμασία και εκπόνηση οικονομικών καταστάσεων, ταμειακών ροών και ισολογισμών
* Εκτέλεση λογιστικών καταχωρίσεων και συντήρηση λογιστικών εγγραφών
* Εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων
* Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για οικονομικά θέματα και φορολογικά θέματα
* Συνεργασία με τη διοίκηση για την ανάλυση οικονομικών δεδομένων και την εκπόνηση προγνωστικών αναφορών
* Εκτέλεση εσωτερικού ελέγχου και ανίχνευση οποιωνδήποτε ανωμαλιών
Απαιτούμενα προσόντα:
* Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
* Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ως λογιστής ή βοηθός λογιστή
* Γνώση των βασικών αρχών λογιστικής και φορολογίας
* Εξοικείωση με λογιστικά λογισμικά και εφαρμογές
* Ικανότητα εργασίας με ακρίβεια και εχεμύθεια
* Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
Προσφέρουμε:
* Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
* Ευέλικτο ωράριο εργασίας
* Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και προόδου
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο παρακάτω email ordersfarmamoschou@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.