ΦΑΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ: Νέα θέση εργασίας

ΦΑΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ: Νέα θέση εργασίας

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ Αν είστε κάποιος/α με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχετε εμπειρία στον τομέα της λογιστικής, τότε αυτή είναι η ιδανική θέση για εσάς. Καθήκοντα και αρμοδιότητες: * Προετοιμασία και εκπόνηση οικονομικών καταστάσεων, ταμειακών ροών και ισολογισμών * Εκτέλεση λογιστικών καταχωρίσεων και συντήρηση λογιστικών εγγραφών * Εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων * […]