Γ. Ζεμπιλιάδου: Ανίκανη και ψευδόμενη η Περιφερειακή Aρχή!

Ο κατάλογος των έργων που απεντάσσονται (και χάνονται πολύτιμοι πόροι) δυστυχώς δεν έχει τελειωμό.

Το τελευταίο διάστημα ο  Συνδυασμός «ΕΛΠΙΔΑ» έδωσε στη δημοσιότητα τεκμηριωμένα στοιχεία που αφορούν στις απώλειες πόρων του ΕΣΠΑ από τις απεντάξεις έργων στην Περιφέρειά μας (Κωδικός MISκαι ημερομηνία απένταξης, σε κάθε αναφορά έργου)  που  προέρχονταν από την επίσημη βάση δεδομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ (ΟΠΣ).

Όλα αυτά η Περιφερειακή Αρχή, δια του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης, με περισσή ευκολία και την αμετροέπεια που τη χαρακτηρίζει, έσπευσε να τα «βαφτίσει»  ψέματα, θυμίζοντας τη γνωστή ρήση «όσα δε φτάνει η αλεπού», αν και στην περίπτωση μας ισχύει το «όσα δεν μπορεί να δικαιολογήσει».

Σήμερα οι καταγγελίες μας, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά, με στοιχεία που προκύπτουν από τη Διαύγεια  και αφορούν στην απένταξη σημαντικών έργων   από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Με την ευκαιρία της παράθεσης των στοιχείων των έργων που απεντάσσονται με τις πρόσφατες αποφάσεις του Περιφερειάρχη, παραθέτουμε για άλλη μια φορά τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν τις απώλειες του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την απάντηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε σχετικό ερώτημά μας (helpdeskΟΠΣ) για το σύνολο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σύμφωνα με τα  στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής για το τμήμα του Προγράμματος που Διαχειρίστηκε η Περιφέρεια.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η απώλεια πόρων μόνο από το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται τελικά σε 76εκ€ για το σύνολο του ΠΕΠ 2007-2013 (ανάλυση και τεκμηρίωση στο παράρτημα 1και 2)

Δυστυχώς, οι απώλειες  της Περιφέρειας μας από απεντάξεις έργων και σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα  σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης αγγίζουν τα 155 εκ€!!!

Συνολικά δηλαδή χάσαμε με βάση τα τελικά αυτά στοιχεία 231 εκ€  από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Και ενώ είχαμε αυτή την τεράστια απώλεια πόρων επιβεβαιώνεται σήμερα και η  απένταξη άλλων  οκτώ (8) έργων  από το τρέχον ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 24.5 εκ€ , που κυρίως αφορούν την ΠΕ Γρεβενών, που όπως είχαμε επισημάνει, είναι μαζί με την ΠΕ Φλώρινας, οι πλέον «αδικημένες» στο ΕΣΠΑ Περιφερειακές Ενότητες.

Ειδικά για τα Γρεβενά οι εντάξεις αυτές στόχευαν στο να στηριχθεί ο πυλώνας του Τουρισμού στην ΠΕ των Γρεβενών, έτσι ώστε με την συμπλήρωση των υποδομών από το νέο ΕΣΠΑ, του Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας και του Παλαιοντολογικού Μουσείου της Μηλιάς, να στηρίξει την τοπική οικονομία, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία των σημαντικών τουριστικών Μονάδων φιλοξενίας και εστίασης σε μια προικισμένη από τη φύση περιοχή.

Επιπρόσθετα όμως στόχευαν  να αρθεί η αδικία της ανισοκατανομής μεταξύ των Περιοχών, και ειδικά για τα έργα αυτά, είχε τότε προβλεφθεί από την Τεχνική Βοήθεια ξεχωριστή οικονομική ενίσχυση για την ολοκλήρωση μελετών και την τεχνική υποστήριξη των Φορέων υλοποίησής τους.

Τα έργα που απεντάσσονται τώρα είναι:

  1. “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑ”  (MIS 444563)  Π/Υ 8.273.523,24€ (ΑΔΑ: ΩΓΦΟΩ9Γ-ΔΓΝ και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 16/3/2016)
  2. Τμήμα του Δρόμου Γρεβενά – Βασιλίτσα «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ –ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»   (MIS448174)  Π/Υ 12.329.449,8€ (ΑΔΑ: ΩΤΠΜ7ΛΨ-Ξ3Ρ και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 16/3/2016)
  3. του έργου  ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”   (MIS444513)  Π/Υ 3.446.000.00 € (ΑΔΑ: ΩΞΓ07ΛΨ-1Ψ8 και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 16/03/2016)
  4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (MIS 429693)  Π/Υ 785.000€ (ΑΔΑ: 7ΕΙ07ΛΨ-3Α9 και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 4/3/2016)
  5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (MIS 441357)  Π/Υ 1.590.975,61€ (ΑΔΑ: 6Θ8Ν7ΛΨ-ΕΑΙ και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 4/3/2016)
  6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (MIS452297)  Π/Υ 445.000€ (ΑΔΑ: 643Ο7ΛΨ-7Τ4 και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 4/3/2016)
  7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (MIS452365)  Π/Υ 520.000€ (ΑΔΑ:Ω1447ΛΨ-ΙΙΞ και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 8/3/2016)
  8. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (MIS423531)  Π/Υ 655.000€ (ΑΔΑ: 6ΜΨΜ7ΛΨ-ΕΩΒ και  ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ 4/3/2016)

Με όλα αυτά δεν είναι να απορεί κανείς γιατί η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία εκτινάχθηκε.

Οι 21 μήνες της Περιφερειακής Αρχής εκτός από τα ήδη αρνητικά αποτελέσματα που σημείωσαν για την Περιφέρεια μας, προδιαθέτουν για μια ακόμα χειρότερη συνέχεια, καθώς εξακολουθεί να λείπει το ΣΧΕΔΙΟ και η διάθεση για ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ως αποτέλεσμα της έλλειψης ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ της Περιφερειακής Αρχής.

Απώλειες από το τμήμα του ΠΕΠ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ύψους 264,2ΕΚ€: ανέρχονται σε  4,9 εκ€ (απορρόφηση 98%, πηγή www.pepdym.grσυν 1)

Από το σύνολο του ΠΕΠ 2017-2013 ύψους 495,3 εκ€ (πηγή www.pepdym.grσυν 3)  χάνονται 76εκ€. Αναλυτικά: 60 εκ€ χάνονται από την απορρόφηση 419,25εκ€ (απορρόφηση 87% ) από το σύνολο  των 479,5εκ€ (συν 2: πηγή helpdesk ΟΠΣ) και 16εκ€ χάθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2014 που ανερχόταν σε 495,3 εκ€ (πηγή www.pepdym.grσυν 3).

 

pinakas apentaxeis

pinakas apentaxeis perifereia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.