Χωρίς πρόστιμο η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τους αγρότες

Χωρίς πρόστιμο η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τους αγρότες

Χωρίς να αντιμετωπίζουν την επιβολή προστίμων, οι αγρότες έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δήλωσης Ε1.

Οι αγρότες που θα υποβάλλουν μέχρι το τέλος του μήνα την τροποποιητική δήλωση και θα προκύψει επιπλέον οφειλόμενος φόρος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φόρος καταβάλλεται σε μέχρι δυο δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης.

Η εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν απαιτείται να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση κατ’ επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Ως αποτέλεσμα αυτού οι κωδ.037-038 είναι πάντα προσυμπληρωμένοι με βάση τα τελευταία δεδομένα εξασφαλίζοντας το ποιοι είναι οι δικαιούχοι που πρέπει να τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο.

Τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 οι κατ΄επάγγελμα αγρότες φορολογούνται με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους αποκτούν επιχειρηματική δραστηριότητα και με συντελεστές που κλιμακώνονται από 22% έως 45%. Οι αγρότες δικαιούνται έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Ειδικότερα, ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά:

  • 1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.
  • 1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
  • 2.000 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα και σε
  • 2.100 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Ως κατ’ επάγγελμα αγρότης θεωρείται αυτός που:

  • Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
  • Αφιερώνει τουλάχιστον 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του, στην αγροτική δραστηριότητα.
  • Αποκτά από αυτή 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
  • Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή: newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.