Ερώτηση της Μαρίας Αντωνίου σχετικά με χορήγηση αδείας ανατροφής τέκνου στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους

“Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ζητούν με Ερώτηση 22 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνυπογράφει η Μαρία Αντωνίου

 Την ίδια μεταχείριση που απολαμβάνει το λοιπό προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, έτσι ώστε και σε άνδρες και σε γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, να χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών μετά το πέρας της άδειας κύησης – τοκετού, ζητούν με Ερώτηση που κατέθεσαν στην Βουλή 22 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Στην Ερώτηση, που συνυπογράφει η Μαρία Αντωνίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι  “η υφιστάμενη διαφορετική μεταχείριση δεν δικαιολογείται από λόγους αποχρώντος δημοσίου συμφέροντος, και εν όψει τούτου η Πολιτεία οφείλει και τυπικά να εξομοιώσει όλες τις περιπτώσεις των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδία δε ένεκα και της διατάξεως του άρθρου 21 Συντάγματος για την ανάγκη προστασία της οικογένειας”.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 103Α παρ.1 του π.δ.2010/1992 (ΦΕΚ99, τευχ.Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του υπαρυθμ.3/2014 π.δ/τος (ΦΕΚ6, τευχ.Α΄), χορηγείτε στο πυροσβεστικό προσωπικό άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών μετά το πέρας της αδείας κύησης-τοκετού υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην ρύθμιση αυτή, ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου να μην κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση όμως, που ο/η σύζυγος του πυροσβεστικού υπαλλήλου δεν εργάζεται, ο/η έτερος σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας, σε αντίθεση με το υπόλοιπο αστυνομικό και στρατιωτικό προσωπικό για το οποίο δεν υφίσταται αυτή η δέσμευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.2 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ254, τευχΑ΄).

Επειδή για λόγους τυπικής και ουσιαστικής ισότητας επιβάλλεται η ενιαία μεταχείριση των ομοίων περιπτώσεων με επεκτατική εφαρμογή της ευνοϊκότερης διατάξεως και στην κατηγορία του προσωπικού που τίθεται σε άνιση μεταχείριση από τον κεντρικό νομοθέτη.

Επειδή η κατά το ανωτέρω υφιστάμενη διαφορετική μεταχείριση δεν δικαιολογείται από τους λόγους αποχρώντος δημοσίου συμφέροντος, και ενόψει τούτου η Πολιτεία οφείλει και τυπικά να εξομοιώσει όλες τις περιπτώσεις των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ιδία δε ένεκα και της διατάξεως του άρθρου 21 του συντάγματος για την ανάγκη προστασίας της οικογενείας.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το αίτημα για εξομοίωση του πυροσβεστικού προσωπικού με το λοιπό ένστολο προσωπικό παρίσταται δίκαιο και εύλογο.

Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός πότε θα προβεί στην κατάργηση της εν λόγο προβλέψεως του προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος έτσι ώστε και οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, να τυγχάνουν της αυτής μεταχείρισης που απολαμβάνει το λοιπό προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιαννάκης Στέργιος

Κυριαζίδης Δημήτριος

Κέλλας Χρήστος

Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

Οικονόμου Βασίλειος

Κόνσολας Εμμανουήλ

Μπουκώρος Χρήστος

Βούλτεψη Σοφία

Αναστασιάδης Σάββας

Κουκοκοδήμος Κωνσταντίνος

Καράογλου Θεόδωρος

Κεφαλογιάννης Ιωάννης

Γιακουμάτος Γεράσιμος

Γιόγιακας Βασίλειος

Αντωνίου Μαρία

Στύλιος Γεώργιος

Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ

Αντωνιάδης Ιωάννης

Γεωργαντάς Γεώργιος

Καββαδάς Αθανάσιος

Κοντογεώργος Κωνσταντίνος

Δαβάκης Αθανάσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published.