Χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικοί ψάχνουν το «όνειρο» στην Κύπρο

Χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικοί ψάχνουν το «όνειρο» στην Κύπρο

Για μια θέση εργασίας στην Κύπρο «μάχονται» χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικοί, που ματαίως περιμένουν να διοριστούν, έστω και σε θέση αναπληρωτή, στην Ελλάδα. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν μέσω ΑΣΕΠ να ενταχθούν στο νέο σύστημα διορισμού της χώρας, που πλέον τους δίνει την δυνατότητα συμμετοχής.

Χιλιάδες δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές θέλουν να επωφεληθούν από την ευκαιρία που δίνει το υπουργείο Παιδείας της Κύπου, που εντάσσει τον διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί προς το τέλος της χρονιάς, και τους Έλληνες.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει για τον διαγωνισμό είναι ότι ήδη, στη χώρα μας, φροντιστήρια, που προετοιμάζουν υποψήφιους για τέτοιους διαγωνισμούς έχουν «κόψει ταρίφα» για τα μαθήματα που θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους, η οποία φτάνει στα 2.500 ευρώ για εννέα εβδομάδες, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».

Μάλιστα τα περισσότερα φροντιστήρια ξεκινούν τα μαθήματα από αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να προετοιμάσουν τους ενδιαφερόμενους για τον διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει μεταξύ Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου 2017, όπως έχει ανακοινώσει το κυπριακό υπουργείο Παιδείας. Η ύλη έχει ήδη δημοσιευτεί, προκειμένου να υποψήφιοι να προλάβουν να τη μελετήσουν έως τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Το ενδιαφέρον από τους Έλληνες αναμένεται να είναι αυξημένο αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη στην επετηρίδα των εκπαιδευτικών Κύπρου έχουν γραφτεί από προηγούμενα χρόνια κοντά στους 12.000-13.000 Έλληνες.

Εκπρόσωποι των σωματείων εκπαιδευτικών, τονίζουν στην εφημερίδα πως η οικονομική κρίση και η ανεργία οδηγούν τους νέους πτυχιούχους στην Κύπρο κυρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει ο σκόπελος της γλώσσας. Η σχεδόν μηδενική προοπτική διορισμού στην Ελλάδα κάνει την απόφασή τους ακόμη ευκολότερη.

Η διαδικασία

«Η εισαγωγή ενός νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αποτελεί κεντρικό άξονα των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος», ανέφερε ο Κώστας Καδής, υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εκπαίδευσης θα γίνεται πλέον με γραπτό διαγωνισμό, θα περιλαμβάνει Έλληνες πολίτες και θα καλύπτει όλες τις ειδικότητες της Δημοτικής, Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, καθώς και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως προϋπόθεση είναι η εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα διορισμών της Κύπρου έως τις 31 Αυγούστου 2017

Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και σε αυτήν μπορούν να λαμβάνουν μέρος τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισμών και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης. Η μοριοδότηση που θα λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισμών θα πρέπει να συμμετάσχει ξανά σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των 10 ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισμών.

Το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου δημιούργησε και ειδική ιστοσελίδα (http://diorisimoi.moec.gov.cy ), η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις πληροφορίες που χρειάζεται και για τους τρεις τύπους εξετάσεων στους οποίους θα παρακαθίσει. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζεται επίσης και η σχετική ύλη.

Οι πίνακες διορισμών

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, οι πίνακες διορισμών αναθεωρούνται κάθε Φεβρουάριο, με υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισμών, ή πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μοριοδότησή τους, μέχρι και την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση.

• Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων.

• Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισμών, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων.

Τα απαιτούμενα μόρια

Η γραπτή εξέταση, σύμφωνα με το «Έθνος», χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Στο πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και τριάντα δύο τοις εκατό (32%), διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων των δημόσιων σχολείων της Κύπρου στον κλάδο-ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας.

• Στο δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%), διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων.

• Και στο τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό (8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισμών.

Σχετική ανακοίνωση για το νέο σύστημα διορισμών στην Κύπρο έχει εκδώσει και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι οι 100. Πενήντα είναι το μέγιστο των μονάδων της γραπτής εξέτασης και το υπόλοιπο 50 είναι από ακαδημαϊκά προσόντα, στρατιωτική θητεία και άλλα.

Αν για παράδειγμα κάποιος έχει πτυχίο λίαν καλώς θα λάβει 6 μόρια (6%). Οι πρώτοι πίνακες διορισμών θα αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου του 2018. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.