Τσιγάρα, πλαστική χειρουργική και Ισλάμ: Oι γυναίκες στο Ιράν σε εικόνες

Τσιγάρα, πλαστική χειρουργική και Ισλάμ: Oι γυναίκες στο Ιράν σε εικόνες

Οι φωτογραφίες του Newsha Tavakolian δείχνουν Ιρανές γυναίκες της μεσαίας τάξης που ισορροπούν μεταξύ της ισλαμικής θρησκείας και την αυτοέκφρασης…

6496 (4) 4885 6165 6496 (1) 6496 (3) 6496 6496 (2) 6496 (6) 3882 6496 (5)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.