Το Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει μειώσεις μισθών σε βουλευτές υπουργούς και στελεχών του Δημοσίου

Μειώσεις στους μισθούς υπουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα αποφάσισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έπειτα από σύσκεψη που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορο Βερναρδάκη, τον αναπληρωτή υπουργό για θέματα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Δημήτρη Μάρδα και τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σπύρο Σαγιά.

Οι μειώσεις θα αφορούν τις αποζημιώσεις των υπουργών, των Διοικητών ΔΕΚΟ και των Προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Μιλώντας στη σύσκεψη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων:

«Όταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπαίνει το ζήτημα της κατάργησης των φορολογικών εξαιρέσεων που ισχύουν για τους αγρότες, δεν μπορούμε να κάνουμε τους δήθεν αδιάφορους για τις φορολογικές εξαιρέσεις που ισχύουν για εμάς τους ίδιους… Το πολιτικό σύστημα οφείλει να ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα. Γι αυτό πρέπει να κατατεθεί άμεσα το νομοσχέδιο που καταργεί το αφορολόγητο των βουλευτών, και εξορθολογίζει τις αποδοχές των Υπουργών, των Διοικητών Οργανισμών και των Προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Είναι μια πολιτική πρωτοβουλία όχι μόνο με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και με συμβολικό περιεχόμενο. Και η πρωτοβουλία αυτή δεν επιβάλλεται από την τρέχουσα διαπραγμάτευση, αλλά από την υποχρέωση του πολιτικού συστήματος να μην εξαιρεί τον εαυτό του από τα μέτρα τα οποία λαμβάνει».

Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο θα κατατεθεί σήμερα και θα περιλαμβάνει μειώσεις κατά 25% σε υπουργούς που είναι και βουλευτές, 15% σε όσους δεν είναι βουλευτές, ενώ για τα μέλη των ΔΣ των Ανεξάρτητων Αρχών οι μειώσεις θα αγγίξουν το 40%. Κατά μέσο όρο οι μειώσεις που αποφασίστηκαν είναι της τάξης του 30%.

Επίσης αποφασίστηκε να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς των βουλευτών με στόχο την εξομοίωση με αυτό που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα. Με την κατάργηση του αφορολογήτου μειώνεται η βουλευτική αποζημίωση κατά 20%.

Όπως έχουν δηλώσει πηγές του υπουργείου Οικονομικών «ακόμα και σήμερα από τα περίπου 100.000 ευρώ βουλευτικών εισοδημάτων, τα 30.000 ευρώ φορολογούνται με κλίμακα και τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν “μαύρα”». Κατά μέσο όρο κάθε βουλευτής λαμβάνει το χρόνο περίπου 93.000 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση, αποζημίωση για συμμετοχή σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και διάφορα «χρυσά» επιδόματα. Για το συγκεκριμένο ποσό πληρώνει φόρο περίπου 5.500 ευρώ όσο δηλαδή και ένας μισθωτός ή συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση που εφαρμοζόταν ο νόμος, ο ίδιος βουλευτής θα έπρεπε να καταβάλει 39.000 ευρώ! Με άλλα λόγια το Δημόσιο εισπράττει σήμερα περίπου 1.650.000 ευρώ από την φορολόγηση των 300 εθνοπατέρων ενώ θα μπορούσε να εισπράξει 11.700.000 ευρώ.

Σε δήλωση που έκανε εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Βερναρδάκης ανέφερε ότι «η λογική είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξαίρεση του πολιτικού προσωπικού και μάλιστα του ανώτερου πολιτικού προσωπικού τη στιγμή που ο λαός βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, επομένως πρέπει να δούμε μια συνολική μείωση των αποδοχών και των προνομίων που απολαμβάνει το κεντρικό πολιτικό προσωπικό της χώρας». «Για τον σκοπό αυτό», συμπλήρωσε, «σήμερα θα κατατεθεί αντίστοιχο νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει όλες αυτές τις μειώσεις και τις ρυθμίσεις».

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Φορολόγηση Βουλευτικής αποζημίωσης, βουλευτικές ατέλειες και παροχές, καθώς και μείωση αποζημίωσης των Υπουργών και Διοικητικών ΔΕΚΟ και Προέδρων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών»

ΑΡΘΡΟ 1

1. Η Βουλευτική μηνιαία αποζημίωση ως και η αποζημίωση συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές Επιτροπές, φορολογούνται  στο σύνολό τους σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Εξαιρείται της φορολόγησης το ποσό των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων (ήτοι επίδομα οργάνωσης γραφείου, επίδομα κίνησης και το επίδομα διαμονής) που δικαιολογούνται βάσει των απαιτούμενων παραστατικών ως δαπάνη.

3. Οι μηνιαίες αποζημιώσεις των μη κοινοβουλευτικών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, καθώς και των  Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων μειώνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

4. Οι αμοιβές των Διοικητών καθώς και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με τη μορφή ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ καθορίζονται κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά την προηγούμενη παράγραφο αποζημίωσης του μη κοινοβουλευτικού Υπουργού.

Στο ως άνω ποσό αμοιβής περιλαμβάνεται η μηνιαία αμοιβή, καθώς και αποζημίωση συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια και πάσα άλλη σε χρήμα παροχή.

5. Η μηνιαία αποζημίωση των Προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων ή Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος ισχύουν για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2015, οι παράγραφοι 3, 4, 5 του άρθρου 1  του παρόντος ισχύουν από 01/10/2015.

2. Κάθε άλλη αντίθετη προς τις διαταγές του παρόντος διάταξη νόμου καταργείται από την δημοσίευση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3

Η ισχύς του παρόντος με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που περιέχονται στον παρόν και αφορούν τη φορολόγηση της βουλευτικής αποζημίωσης, των περικοπών των βουλευτικών ατελειών και ειδικών παροχών, καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων των Υπουργών, Διοικητών των ΔΕΚΟ και Προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, αποσκοπούν στην ισότιμη και δίκαιη συμμετοχή του συνόλου των πολιτών ενώπιον των δημοσιονομικών βαρών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβούσα δημοσιονομική κρίση και να επανέλθει η ομαλή λειτουργία της οικονομικής ζωής της χώρας.

Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη φορολόγηση των Βουλευτικών αποζημιώσεων καθώς και με τις προτεινόμενες μειώσεις των αποζημιώσεων των Υπουργών, των Διοικητών των ΔΕΚΟ, και των Προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών διασφαλίζεται η συνταγματικά προβλεπόμενη συμμετοχή όλων στην αντιμετώπιση των έκτακτων οικονομικών συνθηκών και επ’ ουδενί συνιστούν υποβάθμιση ή απαξίωση του βουλευτικού αξιώματός τους και του εν γένει συντελούμενου κοινοβουλευτικού έργου τους.

Επίσης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συντελούν ουσιωδώς, στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών εν γένει στο πολιτικό σύστημα, στη διεύρυνση της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, στην τόνωση της Εθνικής Ομοψυχίας και στην ενδυνάμωση της σχέσης πολιτών και πολιτικού προσωπικού της χώρας.

Ειδικότερα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 οι καταβαλλόμενες Βουλευτικές αποζημιώσεις υπάγονται στο φορολογικό καθεστώς, που ισχύει γενικά για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ με τις παρ. 3,4, 5 μειώνεται το ανώτατο όριο των συνολικά καταβαλλόμενων μηνιαίων αποζημιώσεων  στα μέλη της Κυβέρνησης καθώς των συνολικά καταβαλλόμενων αμοιβών των Διοικητών των ΔΕΚΟ και των Προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.