Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς θυμάται… «Μην κλείνεις τα μάτια» (video)

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς θυμάται… «Μην κλείνεις τα μάτια» (video)

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς: «Δύο χρόνια πριν κυκλοφορεί για πρώτη φορά η εκστρατεία μας και γίνεται η αφορμή για μια σειρά οπτικοποιημένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεταξύ των συμβουλευτικών κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα τη θυμόμαστε».

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς   
Leave a Reply

Your email address will not be published.