Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς θυμάται… “Μην κλείνεις τα μάτια” (video)

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς θυμάται… “Μην κλείνεις τα μάτια” (video)

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς: “Δύο χρόνια πριν κυκλοφορεί για πρώτη φορά η εκστρατεία μας και γίνεται η αφορμή για μια σειρά οπτικοποιημένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεταξύ των συμβουλευτικών κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα τη θυμόμαστε”.

Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Καστοριάς   

Leave a Reply

Your email address will not be published.