Το Διαδίκτυο μπορεί να προσθέσει €1 δις – €2 δις ετησίως στα τουριστικά έσοδα της χώρας

Το Διαδίκτυο μπορεί να προσθέσει €1 δις – €2 δις ετησίως στα τουριστικά έσοδα της χώρας

Σε μια χρονική συγκυρία, που η χώρα οφείλει να αξιοποιήσει κάθε “παράθυρο ευκαιρίας” που ανοίγεται, η βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας των ελληνικών ξενοδοχείων μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική πηγή πρόσθετων εσόδων.
Βάσει των εκτιμήσεων της Εθνικής Τράπεζας, αύξηση της διείσδυσης του online booking στην Ελλάδα από 11% (το 2014) σε 25%, που είναι ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών, με παράλληλη απεξάρτηση από το μοντέλο των πρακτορείων, θα έφερνε αύξηση τουριστικών εσόδων €0,9 δις ετησίως (μέσω περιορισμού της εποχικότητας και αύξησης τιμών).

Σύμφωνα με την Έρευνα Συγκυρίας της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το όφελος αυτό δεν προϋποθέτει αύξηση κλινών, αλλά μεταστροφή του προτύπου λειτουργίας των μικρομεσαίων ξενοδοχείων από πώληση των υπηρεσιών τους στον ενδιάμεσο φορέα, σε πώληση στον τελικό καταναλωτή (είτε μέσω εταιρικής ιστοσελίδας, είτε μέσω διαδικτυακών tour operators). Σε αυτήν την περίπτωση, η Ελλάδα θα κατάφερνε να κερδίσει μερίδιο στη μεσογειακή online ξενοδοχειακή αγορά αντίστοιχο με αυτό που κατέχει στην παραδοσιακή (9% από 2%). Υπό αυτήν την προϋπόθεση, η χώρα θα προσέλκυε 2,1 εκατ. επιπλέον τουρίστες το χρόνο και θα αποκόμιζε €1,8 δις επιπλέον έσοδα ετησίως, αυξημένα κατά 30%.

Διάγραμμα 1. Online Booking Ξενοδοχείων το 2014, Πηγή: Έρευνα συγκυρίας ΜμΕ: Ξενοδοχεία, Εθνική Τράπεζα, 7/2015

Απαραίτητες κινήσεις
“Ευκαιρία, προς αυτήν την κατεύθυνση, παρουσιάζει η δυναμική αγορά των μεμονωμένων τουριστών (δηλαδή, τουριστών που χρησιμοποιούν online booking), την οποία μπορούμε να προσελκύσουμε με αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων”, αναφέρει η ΕΤΕ. Όπως διαπιστώνει η μελέτη, η προσέλκυση περισσότερων μεμονωμένων τουριστών (αξιοποιώντας περισσότερο τις δυνατότητες διαδικτυακής παρουσίας των ελληνικών ξενοδοχείων) θα μπορούσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών των ελληνικών μικρομεσαίων ξενοδοχείων. Σύμφωνα με τη μελέτη, απαιτείται να δοθεί έμφαση στην αυτόνομη προώθηση και διαφήμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ξενοδοχείων, αλλά και της περιοχής. Σε πιο μεσοπρόθεσμη προοπτική, θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια πιο επεκτατική στρατηγική με αύξηση κλινών.

Σημερινή εικόνα
Όσον αφορά τις online υπηρεσίες, η Ελλάδα συνδυάζει χαμηλό ποσοστό ξενοδοχείων με διαδικτυακή παρουσία (36% έναντι 55% στην Ευρώπη) και χαμηλό ποσοστό πωλήσεων, που προκύπτουν από online κρατήσεις (11% των πωλήσεων έναντι 28% στην Ευρώπη το 2014). Σημειώνεται ότι, εν μέρει, η χαμηλή διαθεσιμότητα online κρατήσεων συντηρεί το μοντέλο υψηλής εξάρτησης από πρακτορεία, καθώς οι τουρίστες του εξωτερικού δεν έχουν τη δυνατότητα εύκολης άμεσης επικοινωνίας με τα ελληνικά ξενοδοχεία. Η δε χαμηλή διείσδυση διαδικτυακών πωλήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γενικότερη έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και εξοικείωσης των μικρομεσαίων ξενοδοχείων με την τεχνολογία και κυρίως, τις δυνατότητες σε όρους πωλήσεων και προβολής, που προσφέρονται από το Διαδίκτυο.

Αναδημοσίευση : sepe.gr / Νατάσα Φραγκούλη

Leave a Reply

Your email address will not be published.