Το ΙΕΠ ξεκινάει επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Ποιους αφορά

Το ΙΕΠ ξεκινάει επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Ποιους αφορά

Επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που εργάζονται σε δομές Ε.Α.Ε. χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής ξεκινάει επιμορφωτικό πρόγραμμα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς χωρίς κατάρτιση  ή εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς  χωρίς εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ανά νομούς ενώ στην υλοποίησή του θα συμμετάσχουν Σχολική Σύμβουλοι Ε.Α.Ε. και στέλεχη των ΚΕΔΔΥ οι οποίοι θα ενημερωθούν για την διαδικασία και για όλα τα ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση μέσω τηλεδιάσκεψης  που θα πραγματοποιήσει η Μονάδα Ειδικής Αγωγής

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Όσα στελέχη εκπαίδευσης δεν συμμετείχαν στην περσινή επιμόρφωση θα ενταχθούν και αυτά στην εξ αποστάσεως 1η φάση της επιμορφωτικής διαδικασίας η οποία σε 2ο επίπεδο θα πάει προς την βάση των εκπαιδευτικών μέσω των ΚΕΔΔΥ και σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους Ε.Α.Ε. οι οποίοι και θα οργανώσουν την δεύτερη φάση της επιμόρφωσης σε επίπεδα νομού.

Τα ΚΕΔΔΥ θα ενημερωθούν από τους Διευθυντές εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. ενώ οι τελευταίοι θα ενημερώσουν και τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για τη έναρξη και τον τρόπο της επιμόρφωσης που θα δεχτούν.

Όπως αναφέρει το ΙΕΠ Συντονιστής της ομάδας επιμόρφωσης θα είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ και θα συνεπικουρεί ο τοπικός Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.

Έκθεση – Στοιχεία

Στο τέλος της επιμόρφωσης οι προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα στέλνουν πίσως και “προς τα πάνω” την έκθεση τη επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί που θα ενταχθούν στην επιμορφωτική διαδικασία θα έχουν την δυνατότητα να στέλνουν  ερωτήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα και στη Μονάδα Ειδικής Αγωγής του ΙΕΠ

Ημερομηνίες

Κάθε ΚΕΔΔΥ θα ορίσει τις ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση ανά νομό.

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις Ε.Α.Ε. χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση, είναι υποχρεωτική.

Ερωητηματολόγια ΙΕΠ

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πάνω στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης καθώς και για την αξιολόγηση των επιμορφωτών του προγράμματος, η οποία θα γίνει με βάση αντικειμενικά (μετρήσιμα) κριτήρια.

Υλικό

Δείτε εδώ προσβάσιμο επιμορφωτικό υλικό για προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά των άνω άκρων, νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, ΔΕΠΠΥ και άλλα

Η επιμόρφωση θα αφορά μια γκάμα ενοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Παιδαγωγική προσέγγιση της νοητικής αναπηρίας
2. Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με ΔΕΠΠΥ
3. Παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με προβλήματα λόγου και ομιλίας
4. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο

Πηγή: alfavita.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.