Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στα 28,9 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2016

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στα 28,9 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2016

Tο διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 0,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου σε 28,94 δισ. ευρώ από 28,92 δισ. σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο ειδικά:

Η τελική καταναλωτική δαπάνη από τα νοικοκυριά και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε, επίσης οριακά, κατά 0,9% σε 31,5 δισ. ευρώ από 31,5 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ήταν -8,9% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016, σε σύγκριση με -8% το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016, ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 9,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σε 1,8 δισ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2016 έναντι 3,1 δισ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2015.

Πηγή: ert.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.