Το αφορολόγητο …πλαστικό χρήμα

Το αφορολόγητο …πλαστικό χρήμα

Με πρόσθετο φόρο απειλούνται το 2017 όσοι δεν πραγματοποιήσουν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα, σε ποσοστό από 10% έως 30% του εισοδήματός τους, ενώ το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή βάζει και όριο χρήσης μετρητών στα 500 ευρώ ανά συναλλαγή καταναλωτών με επιχειρήσεις.

Το νομοσχέδιο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» προβλέπει ότι προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο στη διάρκεια του επόμενου έτους ή να μετάσχουν σε κληρώσεις δώρων, οι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα, για ένα συγκεκριμένο όριο του εισοδήματός τους.

Συγκεκριμένα, για εισοδήματά έως 10.000 ευρώ απαιτούνται πληρωμές με πλαστικό χρήμα ίσες με το 10% (1.000 ευρώ), στο επόμενο κλιμάκιο από 10.001 έως και 30.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται σε 15% (έως επιπλέον 3.000 ευρώ) και για το κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 30.001 ευρώ απαιτούνται πληρωμές μέσω καρτών ή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για το 20% του εισοδήματος.

Αν οι συναλλαγές μέσω πλαστικού χρήματος υπολείπονται των απαιτήσεων του νόμου, τότε στη διαφορά επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Αν για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ, αντί για 1.000 ευρώ αποδείξεων με πλαστικό χρήμα συγκεντρώσει 500 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 110 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου από την 1η Ιανουαρίου μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ το όριο πάνω από το οποίο δεν μπορούν να πραγματοποιούνται συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, με χρήμα σε φυσική μορφή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως οι αποδείξεις για συναλλαγές με πλαστικό χρήμα θα μπαίνουν σε λοταρία και τα χρηματικά έπαθλα, θα μπορούν να φτάσουν έως τα 12 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα συνεκτικό μηχανισμό για τη συνεχή τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, δια μέσου των παροχών υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 3862/2010 (εγχώριων ή αλλοδαπών) που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διασταύρωση των στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων. Το μέτρο θα επιτρέψει την αξιοποίηση δεδομένων συναλλαγών με οργανωμένο τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο ένα σύγχρονο πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εσόδων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό ενδεχόμενης φοροδιαφυγής.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης μέτρα για την υποχρέωση ταυτοποίησης των μέσων πληρωμής για ηλεκτρονικές συναλλαγές από το πρώτο ευρώ. Τα ανώνυμα μέσα πληρωμής (ανώνυμες κάρτες, ανώνυμο ηλεκτρονικό χρήμα κλπ) αποτελούν διεθνώς ένα από τα βασικά μέσα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και κατ’ εξοχήν μέσο «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» (money laundering). Το νομοσχέδιο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, ιδιαιτέρως μετά την υιοθέτηση της σχετικής πρότασης COM(2016) 450 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2016.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.