Το 31,47% των φορολογικών εσόδων προέρχονται από το ΦΠΑ

Το 31,47% των φορολογικών εσόδων προέρχονται από το ΦΠΑ

Περίπου 1 στα 3 ευρώ που εισπράττει το Δημόσιο από φόρους προέρχονται από τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, σχετικά με την συμμετοχή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα φορολογικά έσοδα μετά τις νέες αυξήσεις του.

Η υφυπουργός κατέθεσε πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις φορολογικών εσόδων καθώς και εσόδων ΦΠΑ για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2015. Σύμφωνα με αυτόν το ποσοστό συμμετοχής του ΦΠΑ στα φορολογικά έσοδα ήταν στο 34,43% το 2011, στο 31,78% το 2102, στο 30,17% το 2013, στο 30,55% το 2014 και στο 31,47% το 2015.

Για την πορεία επίτευξης των στόχων που τέθηκαν και αφορούν τα συνολικά έσοδα και τις εισπράξεις ΦΠΑ την περίοδο 01/01-30/09/16, η κ. Παπανάτσιου ενημέρωσε πως τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 24,055 δισ. ευρώ έναντι του τιθέμενου ετήσιου στόχου των 31,892 δισ. ευρώ (ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου 75,4%) και οι εισπράξεις ΦΠΑ ανήλθαν σε 7,607 δισ. ευρώ, ευρώ έναντι του τιθέμενου ετήσιου στόχου των 9,834 δισ. ευρώ (ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου 77,4%).

Κατά την ίδια την υφυπουργό, στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ έχουν περιληφθεί προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις ενδυνάμωσης της φορολογικής συνείδησης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής για την ενίσχυση των συνολικών εσόδων και των εσόδων ΦΠΑ που περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Προώθηση ηλεκτρονικών πληρωμών για γενικευμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές των φορολογούμενων.
  • Διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων και ειδικών ερευνών απάτης στο ΦΠΑ.
  • Διενέργεια στοχευμένων προληπτικών και λοιπών ελέγχων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
  • Έμφαση στη διενέργεια ελέγχων των πιο πρόσφατων οικονομικών χρήσεων με μεγαλύτερη αναμενόμενη εισπραξιμότητα.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.