Την Παρασκευή η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς

Την Παρασκευή η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή  20  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
  2. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 Δήμου Καστοριάς
  3. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 159/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
  4. Έγκριση ή μη του από 11-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια σκυλοτροφών”, Α.Μ. 11/2016, προϋπολογισμού 29.996,00 €

http://www.kastoria.gov.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.