Τι αλλάζει στις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων

Αλλάζει η σειρά των πιστωτών στη διεκδίκηση περιουσιακών στοιχείων των πτωχευμένων επιχειρήσεων. Με βάση τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι απαιτήσεις του Δημοσίου χάνουν την προτεραιότητα που τους παρείχε ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Ετσι, από τη δεύτερη σειρά που κατατάσσονταν στον πίνακα κατάταξης των πιστωτών με βάση το άρθρο 61 του ΚΕΔΕ, πλέον οι απαιτήσεις από ΦΠΑ και άλλους επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κατατάσσονται στην τρίτη σειρά, μαζί με τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και των εργαζομένων της πτωχευμένης επιχείρησης.

Επίσης με βάση τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καταργούνται τα προνόμια στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του δημοσίου τομέα, των ασφαλιστικών φορέων και των εργαζομένων (γενικά προνόμια), έναντι των απαιτήσεων των τραπεζών (ειδικά προνόμια). Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση του ΓΛΚ, «καταργείται η πρόβλεψη ότι η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά, σύμφωνα με το άρθρο 977, διενεργείται μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της τρίτης τάξης των άρθρου 975, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Επιπλέον, ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει και την ικανοποίηση των μη προνομιούχων πιστωτών μιας επιχείρησης, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι απαιτήσεις με ειδικά προνόμια (οι τράπεζες που έχουν ενέχυρα) ικανοποιούνται έως το 65%, ενώ οι απαιτήσεις με γενικά προνόμια (εργαζόμενοι, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο) ικανοποιούνται έως 25%. Το υπόλοιπο 10% ορίζεται για την ικανοποίηση των μη προνομιούχων πιστωτών, παρέχοντάς τους έτσι κίνητρο για τη συμμετοχή στη διαδικασία του πλειστηριασμού των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης που έχει πτωχεύσει.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μη προνομιούχοι πιστωτές (π.χ. ιδιώτες προμηθευτές), τότε η αναλογία μεταξύ των πιστωτών ειδικών και γενικών απαιτήσεων παραμένει ως είχε, δηλαδή σε αναλογία 66,6% και 33,3%. Επίσης, αν υπάρχουν μόνο πιστωτές ειδικών απαιτήσεων και μη προνομιούχοι πιστωτές, οι πρώτοι αποζημιώνονται στο 90% και οι τελευταίοι στο 10%. Αντίθετα, αν υπάρχουν απαιτήσεις γενικών προνομίων και μη προνομιούχοι πιστωτές, τότε οι πρώτοι αποζημιώνονται στο 70% και οι τελευταίοι στο 30%.

Επιπροσθέτως, με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, διευρύνεται έμμεσα η δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, καθώς καταργείται η απαρίθμηση των ακατάσχετων πραγμάτων και αντικαθίσταται από μια γενικής έννοιας διατύπωση. Χθες το απόγευμα, με non paper η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα ισχύσει από 1/1/2016, ενώ για τις ήδη πτωχευμένες επιχειρήσεις, οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν με το υφιστάμενο καθεστώς.

Έντυπη

kathimerini.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.