Τι αλλάζει στα βιβλιάρια Υγείας των Παιδιών από 1η Ιουλίου του 2017

Τι αλλάζει στα βιβλιάρια Υγείας των Παιδιών από 1η Ιουλίου του 2017

Νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού θα ισχύσει από το καλοκαίρι του 2017 και συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στόχος του νέου Β.Υ.Π. είναι να αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση και εφαρμογή της συστηµατικής παρακολούθησης της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών και υποστήριξης των γονέων στην ανατροφή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά κατά ηλικία χαρακτηριστικά, τόσο σε σχέση µε τις βιολογικές όσο και µε τις συναισθηµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

Το νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού περιλαμβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:

-“Ηλικίες-κλειδιά” στις οποίες προτείνεται η εκτίµηση της υγείας και των αναγκών φροντίδας του παιδιού και της οικογένειας, λαµβάνοντας υπόψη τις ηλικίες στις οποίες συνιστάται να γίνονται οι εµβολιασµοί, η εκτίµηση αναπτυξιακών ή σχολικών δεξιοτήτων και η εφαρµογή καθολικών ή επιλεκτικών ανιχνευτικών ελέγχων (screening), καθώς και οι ηλικίες συµπλήρωσης του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας Μαθητή.

-Προτείνονται σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά φύλλα παρακολούθησης, τα οποία περιλαµβάνονται στο Β.Υ. Π. Το περιεχόµενό τους αναφέρεται στο ιατρικό ιστορικό και τη φυσική εξέταση, στα κατά ηλικία αναπτυξιακά ορόσηµα, σε θέµατα συµπεριφοράς και αγωγής υγείας. ώστε η προσέγγιση να είναι ολιστική και στοχευµένη.

-Η σύσταση για εφαρµογή καθολικών ή επιλεκτικών ανιχνευτικών ελέγχων (screening) αφορά µόνο στους ελέγχους που έχουν τεκµηριωµένη αποτελεσµατικότητα, µετά από βαθµολόγηση της ποιότητας της τεκµηρίωσης και της ισχύος της σύστασης.

 -Οι εµβολιασµοί καταγράφονται από τη γέννηση των παιδιών µέχρι την ηλικία των 18 χρόνων, σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών του 2016.

-Με στόχο την προαγωγή του Μητρικού Θηλασµού, έχουν συµπεριληφθεί ερωτήσεις για την τοποθέτηση του νεογνού δέρµα µε δέρµα µετά τον τοκετό,

-την συνδιαµονή του νεογνού µε την µητέρα του στο µαιευτήριο καθώς και η ενυπόγραφη από τον γιατρό χορήγηση υποκατάστατου γάλακτος.

Στο νέο Β.Υ.Π. περιέχονται χρήσιµες πληροφορίες ανά ηλικιακή οµάδα για τους γονείς.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.