Ζητούνται 2 τηλεφωνήτριες, για πρόσληψη, από εταιρεία με έδρα την Κοζάνη

Ζητούνται 2 τηλεφωνήτριες, για πρόσληψη, από εταιρεία με έδρα την Κοζάνη

Η DE.L.CO. Α.Ε. εταιρεία διανομής καπνικών προϊόντων & ζαχαρωδών, επιθυμεί να προσλάβει 2 Τηλεφωνήτριες (TeleAgent) με έδρα την Κοζάνη, για τη στελέχωση του Τηλεφωνικού της Κέντρου.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών
 • Πραγματοποιεί τηλεφωνικές παραγγελίες και τιμολογεί σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα διανομής
 • Διασφαλίζει με ακρίβεια την ορθότητα λήψης της τηλεφωνικής παραγγελίας και τιμολόγησης
 • Διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες λιανικής
 • Συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων μέσω εμπορικών προγραμμάτων

Απαιτούμενα προσόντα

 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Χρήση Η/Υ: Windows, Microsoft Office
 • Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Αναπτυγμένη ικανότητα Επικοινωνίας και Διαπροσωπικών σχέσεων, Διαχείριση Αντιρρήσεων, Επίτευξη Αποτελεσμάτων

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: delco.west.mak@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.