Οι 19 θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για το 2016

Οι 19 θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για το 2016

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα συνεχίζει να συρρικνώνεται. Αυτό οφείλεται πρωτίστως, στην παρατεταμένη οικονομική κρίση και δευτερευόντως στις ατελέσφορες, οδυνηρές, οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν βοηθούν στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν σε προσλήψεις.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +4% στη χώρα μας. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με αύξηση της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.Πάντως, σύμφωνα πάντα με την Manpower, σε παγκόσμιο επίπεδο το 2015 το 38% των εργοδοτών δυσκολεύονταν να καλύψουν κάποιες θέσεις εργασίας. Ποσοστό που ανεβαίνει στο 59% των εργοδοτών στην Ελλάδα. Για έβδομη συνεχή χρονιά, οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, τα στελέχη μάνατζμεντ, οι μηχανικοί και το προσωπικό υποστήριξης γραφείων ήταν οι ειδικότητες στις οποίες παρουσιάζεται η μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης στη χώρα μας.

Οι νέοι με εξειδίκευση και δεξιότητες όχι μόνο έχουν ζήτηση, αλλά πληρώνονται πάρα πολύ καλά σε κάποιες χώρες, όπως π.χ. στις ΗΠΑ, σε σχέση με την Ελλάδα. Οι αγορές της Ελλάδας και των ΗΠΑ σαφώς δεν είναι συγκρίσιμες. Ωστόσο, οι τάσεις που παρουσιάζονται εκεί έρχονται και στη χώρα μας με κάποια υστέρηση. Έτσι, καλό είναι να δούμε ποιες είναι οι θέσεις που έχουν ζήτηση σε αμερικανικό επίπεδο. Οι Career Builder και Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) έχουν συντάξει έναν κατάλογο με τις πιο καυτές θέσεις εργασίας που θα έχουν ζήτηση το 2016, με βάση την προσφορά και τη ζήτηση (τον αριθμό δηλαδή των προσφορών για εργασία που ανακοινώνουν οι εταιρείες κάθε μήνα και οι οποίες ξεπερνούν τον αριθμό των ανθρώπων που πραγματικά προσλαμβάνουν), τις αυξήσεις και τα δεδομένα των αμοιβών. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιεί μια εκτεταμένη βάση δεδομένων για την αγορά εργασίας του EMSI, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 90 πηγές για την απασχόληση.

Πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας αφορούν τους τομείς της τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά υπάρχουν επίσης πολλές ευκαιρίες σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, και οι μεταφορές. Η διαθεσιμότητα των θέσεων εργασίας στις αγορές υπογραμμίζει την ανάγκη καταγραφής και εκτίμησης από πλευράς επιχειρήσεων των αναγκών και της έλλειψης ταλέντων, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο στρατηγικά – π.χ. με την επανεκπαίδευση των υφιστάμενων εργαζομένων τους, την προσφορά υψηλότερων αμοιβών για την προσέλκυση ταλέντων, ή τη χρήση data analytics με στόχο τα ταλέντα με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για προσλήψεις στις ΗΠΑ, βάσει της παραπάνω λίστας, είναι τα εξής:
Web developer (Προγραμματιστής Ιστού)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 45.790
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 22.282
Μέσες ωριαίες αποδοχές: $ 30.52
Accountant or auditor (Λογιστής ή ελεγκτής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 27.900
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 133.042
Μέσες ωριαίες αποδοχές: $ 31.70
Registered nurse (Νοσοκόμα)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 199.082
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 171.097
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 32.04
Speech-language pathologist (Παθολόγος Λογοθεραπευτής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 22.410
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 9.641
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 34.40
Network and computer systems administrator (Διαχειριστής υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 51,068 χιλιάδες
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 36.640
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 36.44
Occupational therapist (Εργοθεραπευτής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 26.072
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 11.952
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 37.89
Industrial engineer (Μηχανικός παραγωγής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 47.279
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 25.426
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 39.18
Physical therapist (Φυσιοθεραπευτής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 39.711
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 27.473
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 39.61
Computer-systems analyst (Αναλυτής συστημάτων)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 46.852
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 87.023
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 39.76
Mechanical engineer (Μηχανολόγος μηχανικός)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 18.113
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 28.646
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 39.93
Information security analyst (Αναλυτής Ασφαλείας Πληροφορικής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 27.512
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 15.180
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 42.74
Medical and health services manager (Manager ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 51.833
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 26.080
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 44.62
Software developer, applications (Προγραμματιστής λογισμικού & εφαρμογών)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 83.649
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 126.277
Μέσες ωριαίες αποδοχές: $ 45.92
Human-resources manager (Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 17.315
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 14.218
Μέσες ωριαίες αποδοχές: $ 49.41
Sales manager (Διευθυντής Πωλήσεων)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 52,808
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 35.399
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 53.20
Financial manager (Οικονομικός Διευθυντής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 39.906
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 37.458
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 55.44
Pharmacist (Φαρμακοποιός)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 31536
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 14.591
Μέσες ωριαίες: αποδοχές $ 58.15
Marketing manager (Διευθυντής Μάρκετινγκ)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 83.183
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 23.692
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 61.12
Computer and information systems manager (Διευθυντής συστημάτων υπολογιστών και πληροφορικής)
Κενές θέσεις (μεταξύ εργοδοτικών ανακοινώσεων και προσλήψεων): 21.758
Αύξηση των θέσεων εργασίας μεταξύ 2010 – 2015: 42.942
Μέσες ωριαίες αποδοχές:$ 61.37

Πηγή: reporter.gr  (Άρθρο του Πάνου Τσαγκαράκη).

Leave a Reply

Your email address will not be published.