ΠΕ Καστοριάς: Αποτελέσματα Ενστάσεων του Προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ

Ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι πίνακες των ενιστάμενων για το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), οι οποίοι αφορούν τους ωφελούμενους του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αλλά και τους απορριφθέντες.
43 ενστάσεις έγιναν αποδεκτές, με αποτέλεσμα να αναμένεται να επωφεληθούν ακόμη 95 συμπολίτες μας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι πίνακες των ενστάσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr). Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενιστάμενοι μπορούν να απευθύνονται στους εταίρους της σύμπραξης όπου είχαν κάνει την αίτησή τους.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.