Τα τέσσερα κριτήρια για τους μόνιμους διορισμούς

Τα τέσσερα κριτήρια για τους μόνιμους διορισμούς

Σε σημερινό του δημοσίευμα το ΕΘΝΟΣ παρουσιάζει τα τέσσερα κριτήρια για τους μόνιμους διορισμούς.
Στην αναμονή, προκειμένου να μάθουν εάν θα γίνουν τελικά 2.000 με 2.5000 μόνιμοι διορισμοί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε ποιες ειδικότητες, βρίσκονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας πιστεύει ότι το θέμα με τους μόνιμους διορισμούς παραμένει ζωντανό. Εάν πάντως προχωρήσουν οι διορισμοί, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πραγματοποιηθούν βάσει τεσσάρων κριτηρίων:

-Θα μοριοδοτείται μόνο η επιτυχία στον ΑΣΕΠ του 2008 και το σύνολο της βαθμολογίας τους θα αντιστοιχεί σε μόρια
-Θα μοριοδοτείται η προϋπηρεσία (κάθε μήνας προϋπηρεσίας και ένα μόριο)
-Συμπληρωματικά θα υπάρχει μοριοδότηση για τους έχοντες 3 παιδιά και πάνω
-Για τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, το υπουργείο θέτει τους εξής όρους για την ενσωμάτωσή τους στον πίνακα διορισμού:
1.να υπάρχει 6χρονη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα
2.να έχουν απολυθεί
3.να έχουν ήδη εργαστεί 2 χρόνια ως αναπληρωτές

 

alfavita.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.