Τεράστιες ζημίες για τη δισκογραφική βιομηχανία στην Ευρώπη – Η πειρατεία τους έχει κοστίσει εκατομμύρια ευρώ

Τεράστιες ζημίες για τη δισκογραφική βιομηχανία στην Ευρώπη – Η πειρατεία τους έχει κοστίσει εκατομμύρια ευρώ

Η δισκογραφική βιομηχανία στην Ευρώπη έχασε 170 εκατομμύρια ευρώ, αλλιώς το 5,2% όλων των πωλήσεων στη μουσική, το 2014, λόγω της πειρατείας, όπως προκύπτει από τη νέα έκθεση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO).

Συνολικά, από τις πωλήσεις στη μουσική, 57 εκατομμύρια ευρώ σε προϊόντα φυσικής μορφής χάθηκαν (π.χ. CDs) και 113 εκατομμύρια ευρώ σε ψηφιακή μορφή. Αυτό ισοδυναμούσε με 2,9% όλων των πωλήσεων στη μουσική βιομηχανία σε προϊόντα φυσικής μορφής και 8,8% όλων των πωλήσεων σε ψηφιακή μορφή.

Η μελέτη που εκδίδεται από το EUIPO, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις παραβάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αναλύει τις απευθείας πωλήσεις των προϊόντων μουσικής στη μουσική βιομηχανία, σε εγχώριους μεταπωλητές ή διαμεσολαβητές. Δεν περιλαμβάνει τις πωλήσεις σε διανομείς μουσικής, όπως είναι η απευθείας σύνδεση με διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες ή τους λιανοπωλητές, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ο γενικός διευθυντής του EUIPO António Campinos, ανέφερε: «Το ερώτημα αν η πειρατεία μειώνει ή αυξάνει τις πωλήσεις της ηχογραφημένης μουσικής, έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας είναι, σύμφωνα με την επικρατούσα νομοθεσία» και καταλήγει ότι «η πειρατεία μειώνει τα έσοδα της νόμιμης βιομηχανίας τόσο σε ψηφιακή όσο και σε φυσική μορφή».

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από την International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), που αντιπροσωπεύει τις επιχειρήσεις αδειών μουσικής σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση αυτή αναλύει τα δεδομένα πωλήσεων από 19 κράτη-μέλη της ΕΕ, όπου διεξήχθη το 99% όλων αυτών των πωλήσεων της ΕΕ το 2014.

Συγκεκριμένα: Γερμανία: Το 2014, ο γερμανικός μουσικός τομέας (που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση), πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ. το 75% των πωλήσεων αυτών αποτελούνταν από προϊόντα μουσικής σε φυσική μορφή (π.χ. CDs). Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, ο τομέας της γερμανικής ηχογραφημένης μουσικής έχασε 40 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις, λόγω της πειρατείας, το ήμισυ σε φυσική μορφή και τα μισό σε ψηφιακές μορφές.

Ηνωμένο Βασίλειο: Το 2014, στη Βρετανία το 52% όλων των πωλήσεων στη μουσική έγινε ψηφιακά και η συνολική μουσική σε πωλήσεις ήταν αξίας 1,1 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2014, ο τομέας της ηχογραφημένης μουσικής του Ηνωμένου Βασιλείου έχασε 49 εκατομμύρια λίρες σε πωλήσεις, εξαιτίας της πειρατείας: 25% χάθηκαν από πωλήσεις σε προϊόντα φυσικής μορφής και 75% από πωλήσεις σε ψηφιακή μορφή. Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν μαζί περισσότερο από το ήμισυ των φυσικών και ψηφιακών πωλήσεων στην ΕΕ.

Γαλλία: Το 2014, οι πωλήσεις της μουσικής στη Γαλλία ανήλθαν συνολικά σε 700 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 2/3 ήταν φυσικές πωλήσεις και 1/3 ήταν ψηφιακές πωλήσεις. Κατά τη διάρκεια του 2014, ο τομέας της γαλλικής ηχογραφημένης μουσικής έχασε 26,4 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις, εξαιτίας της πειρατείας: 16 εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν σε ψηφιακές πωλήσεις και 10 εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν σε φυσικής μορφής πωλήσεις.

Σουηδία: Οι συνολικές μουσικές πωλήσεις στη Σουηδία το 2014 ήταν ίσες με 167 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως ψηφιακές πωλήσεις. Χάθηκαν 9.1 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις, λόγω πειρατείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 7,4% όλων των πωλήσεων μουσικής, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ. Οι απώλειες των πωλήσεων στην ηχογραφημένη μουσική στη Σουηδία ήταν σχεδόν όλες πωλήσεις σε ψηφιακή μορφή, που εκτιμώνται σε 8,9 εκατ.

Ισπανία: Στην Ισπανία, για το 2014, οι πωλήσεις της μουσικής ανέρχονται σε 150 εκατομμύρια ευρώ, με 58% όλων των πωλήσεων να αντιστοιχεί σε αγορές μουσικής σε φυσική μορφή. Το 2014, 9,1 εκατομμύρια ευρώ των πωλήσεων σε μουσική χάθηκαν στην Ισπανία, λόγω της πειρατείας: 2,6 εκατομμύρια ευρώ ήταν σε φυσική μορφή και 6.4 εκατομμύρια ευρώ σε ψηφιακές μορφές. Η σχετική επίδραση της πειρατείας στην Ισπανία έχει το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει το 8,2% των συνολικών καταγεγραμμένων εσόδων της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Ιταλία: Το 2014, 200 εκατομμύρια ευρώ προέκυψαν από πωλήσεις από την ιταλική δισκογραφική βιομηχανία, από τα οποία 39% ήταν ψηφιακές πωλήσεις. Την ίδια χρονιά, η ιταλική δισκογραφική βιομηχανία έχασε 7,8 εκατομμύρια ευρώ, εξαιτίας της πειρατείας, 3 εκατομμύρια ευρώ από φυσικές πωλήσεις και 4,7 εκατομμύρια ευρώ σε ψηφιακές πωλήσεις.

Πηγή: topontiki.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.