Τέλη κυκλοφορίας 2017: Φωτιά στα καινούργια αυτοκίνητα!

Τέλη κυκλοφορίας 2017: Φωτιά στα καινούργια αυτοκίνητα!

Ο βασικός κανόνας είναι ένας για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Θα πληρώσουν όσοι έχουν καινούργιο και ακριβό αυτοκίνητο, όμως αυτοί δεν θα είναι οι μόνοι.

Εκτός απ’ τους “έχοντες” που αγόρασαν ακριβό αυτοκίνητο και που θα βρεθούν να πληρώνουν ακριβά τέλη κυκλοφορίας υπάρχουν ακόμη δυο κατηγορίες που θα δουν αυξήσεις.
Η μια κατηγορία είναι εκείνοι που ως και πέρυσι είχαν ατέλεια καθώς τα αυτοκίνητά τους εκπέμπουν ως 90 gr διοξειδίου του άνθρακα. Από εφέτος, ανάλογα με τον στόχο που θα τεθεί από το υπουργείο Οικονομικών το όριο αυτό θα πέσει είτε στα 85, είτε στα 80 γραμμάρια με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να πληρώσουν για πρώτη φορά τέλη κυκλοφορίας έχοντας μάλιστα αγοράσει το συγκεκριμένο όχημα με στόχο την ατέλεια.

Ëüãù ôçò óõíå÷éóüìåíçò áðåñãßáò ôïõ ìåôñü,áõîçìÝíç ç êßíçóç ôùí áõôïêéíÞôùí óôïõò äñüìïõò,êáèþò êáé ôùí åðéâáôþí ðïõ ðåñéìÝíïõí íá åîõðçñåôçèïýí áðü ôá ëåùöïñåßá êáé ôá ôñüëåû,ÔåôÜñôç 23 Éáíïõáñßïõ 2013 (EUROKINISSI / ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Η άλλη κατηγορία ιδιοκτητών αυτοκινήτων είναι οι κάτοχοι πετρελαιοκίνητων που θα βρεθούν πιθανότατα με “καπέλο” (για περιβαλλοντικούς λόγους θα πούνε, αλλά οι λόγοι είναι πάντα καθαρά εισπρακτικοί) στα τέλη κυκλοφορίας κατά τα πρότυπα άλλων χωρών της Ευρώπης.
Από ‘κει και ύστερα ξεκινάει το κυνήγι του… τζόκερ! Όλα παίζονται, κανείς ακόμη δεν ξέρει που θα… κάτσει.
Το ένα σενάριο λέει ότι θα έχουν σημαντική ελάφρυνση που μπορεί να είναι από 5% ως και 40% όσοι έχουν αυτοκίνητο που πρωτοκυκλοφόρησε πριν την 31/12/2006.
Το άλλο σενάριο λέει ότι θα πληρώσουν πιο ακριβά τέλη όσοι έχουν αυτοκίνητο από 1/1/2007 ως το 2010.
Μόνο βέβαιο είναι ότι οι οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τις 15 Νοεμβρίου και μετά. Υπομονή.

Πηγή: newsit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.