Με ταυτότητα η αιμοδοσία

Με ανακοίνωση του το Νοσοκομείο Καστοριάς ενημερώνει τους εθελοντές αιμοδότες, ότι προσερχόμενοι στο Γ.Ν. Καστοριάς προκειμένου να αιμοδοτήσουν, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Α.Μ.Κ.Α. τους, στο πλαίσιο της ένταξης των υπηρεσιών αιμοδοσίας στο νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.