Τα ανταποδοτικά για Καστοριά από τον TAP

Τα ανταποδοτικά για Καστοριά από τον TAP

Σε συνέχεια της συνάντησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεοδώρου Καρυπίδη στο Γραφείο του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη, κατά την οποία διευθετήθηκαν τα βασικά πεδία συμβολής του TAP σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των έργων/ενεργειών, καθώς και τα κριτήρια κατανομής του ποσού των 32,0 εκατ. € μεταξύ των Περιφερειών, οργανώθηκε συνάντηση στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα την αρχική εξειδίκευση των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης οι Δήμαρχοι Νεστορίου Π. Γκέτσιος, Καστοριάς Α. Αγγελής, Αργους Ορεστικού Π. Κεπαπτσόγλου, Εορδαίας Σ. Ζαμανίδης, Αμυνταίου Κ. Θεοδωρίδης, στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.

Σε κλίμα συναίνεσης, συνεργασίας και συναντίληψης συμφωνήθηκαν, αρχικά, μερικά σημαντικά έργα που θα προταθούν προς έγκριση από την Κοινοπραξία TAP, εφόσον εγκριθούν πρώτα από τα αρμόδια αποφασιστικά όργανα (Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας και Δημοτικά Συμβούλια) και στη συνέχεια θα εισέλθουν σε φάση υλοποίησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται, τα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε θέματα ενέργειας και φυσικού αερίου στην Καστοριά, έργα ανάπτυξης και ποιότητας ζωής, καθώς και προγραμματισμός της τηλεθέρμανσης για το Άργος Ορεστικό και την Καστοριά, υποδομή υποστήριξης του οινολογικού τουρισμού και πολιτισμού στο Δήμο Αμυνταίου, διαχειριστικές μελέτες δασών στο Δήμο Νεστορίου, έργα στήριξης του πολιτισμού και αποκατάσταση αρχοντικού, υποστήριξη υλοποίησης του Σχεδίου διαχείρισης λίμνης Καστοριάς στο Δήμο Καστοριάς, έργο πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο Δήμο Εορδαίας και δράσεις συναφείς με την ενέργεια.

Κατά την συνάντηση που έγινε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  στα πλαίσια αξιοποίησης των πόρων Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) 2015-2019, ο Δήμαρχος  Καστοριάς κατ’ αρχήν συμφώνησε σε ότι έχει σχέση με τον Δήμο και τις ανταποδοτικές δράσεις.

  1. Υποστήριξη λειτουργίας στην Καστοριά, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξειδίκευσης σε συναφή θέματα με την ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 1.000.000 €

Φορέας υλοποίησης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Φορέας υλοποίησης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  1. Πολιτιστικό Κέντρο Καστοριάς

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 1.600.000€

Φορέας Υλοποίησης – Δήμος Καστοριάς

  1. Αποκατάσταση Αρχοντικού

Εκτιμώμενος  Προϋπολογισμός    140.000€

Φορέας υλοποίησης Δήμος Καστοριάς

4. Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης Καστοριάς – Άργους Ορεστικού και περιαστικών οικισμών.

Εκτιμώμενος  Προϋπολογισμός102.000€

Προτείνων φορέαςΔήμος Καστοριάς

Φορέας Υλοποίησης ΑΝΚΟ

5.Χρηματοδότηση δράσεων εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Λίμνης Καστοριάς

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός210.000€

Φορέας Υλοποίησης  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

6. Λαϊκή Αγορά – Εμποροπανήγυρις  Μεσοποταμίας

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 100.000€

Φορέας Υλοποίησης Δήμος Καστοριάς

Από τις Δημοτικές Ενότητες που διέρχεται ο ΤΑΠ, ήδη έχουν προσδιορισθεί από τους προέδρους τα έργα προτεραιότητας και αναμένεται το ύψος του προϋπολογισμού, ώστε στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) να υλοποιηθούν επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών.

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Καστοριάς Ανέστη Αγγελή

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.