Μ. Αντωνίου: Ερώτηση προς το ΥΠΑΠΕΝ για την καθυστέρηση ορισμού εκπροσώπου για την σύσταση του φορέα διαχείρισης της λίμνης

Μ. Αντωνίου: Ερώτηση προς το ΥΠΑΠΕΝ για την καθυστέρηση ορισμού εκπροσώπου για την σύσταση του φορέα διαχείρισης της λίμνης

Ε  Ρ  Ω  Τ  Η  Σ  Η                                                               Προς: 1. Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος  & Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη                                                             ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου […]