Μ. Αντωνίου: Ερώτηση προς το ΥΠΑΠΕΝ για την καθυστέρηση ορισμού εκπροσώπου για την σύσταση του φορέα διαχείρισης της λίμνης

Μ. Αντωνίου: Ερώτηση προς το ΥΠΑΠΕΝ για την καθυστέρηση ορισμού εκπροσώπου για την σύσταση του φορέα διαχείρισης της λίμνης

Ε  Ρ  Ω  Τ  Η  Σ  Η

                                                            

 Προς: 1. Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος  & Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

                                                           

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης ‘’ Ορεστιάδας’’ Καστοριάς»

 

Κ.  Υπουργέ,

Με το Π.Δ. 14/2012 ‘’Χαρακτηρισμός της περιοχής της Λίμνης Καστοριάς ως περιοχή προστασίας της φύσης και ίδρυση φορέα διαχείρισης αυτής’’, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 226/19-06-2012, έχουμε για πρώτη φορά για τα δεδομένα της Π.Ε. Καστοριάς μια ουσιώδη κίνηση αντιμετώπισης των προβλημάτων της λίμνης ‘’ Ορεστιάδας’’. Σκοπός του Π.Δ. αυτού ήταν η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, του υγροβιότοπο της Λίμνης της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της, με το χαρακτηρισμό της ως περιοχής Προστασίας της Φύσης σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986.


Με το άρθρο 8 παρ.9 εδάφιο α του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-01-2013), ‘’Συγχώνευση και κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών’’, ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροβιότοπου Λίμνης Καστοριάς, που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 14/2012 ( 226ΑΑΠ) καταργείται και οι αρμοδιότητες του, μετά από μεγάλη προσπάθεια, και ενώ αρχικά προβλεπόταν να μεταβιβαστούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, περιέρχονται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Παρόλο που διανύουμε αισίως τον όγδοο μήνα του έτους 2015, ακόμα και σήμερα δεν έχει συσταθεί ο ανάλογος φορέας σε επίπεδο Δυτ.Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την καθυστέρηση της υλοποίησης του στόχου για τον οποίο αυτός προβλέφθηκε.

Δημοσίευμα δε του τοπικού έντυπου τύπου στην Καστοριά φέρει τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Αδαμόπουλο να δηλώνει ότι, ενώ έχουν περάσει δύο μήνες από την τελευταία επιστολή που απέστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Καρυπίδης στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ζητά να οριστεί εκπρόσωπος του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο φορέας, δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία απάντηση.

Στο ίδιο δημοσίευμα ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς δηλώνει την πρόθεση του να δημιουργηθεί φορέας χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου σας, έτσι ώστε να είναι δυνατή παρέμβαση στην λίμνη, τη στιγμή μάλιστα που επαναλαμβάνεται το δυσάρεστο φαινόμενο της δυσοσμίας της Λίμνης, αποτέλεσμα της σήψης του Πλαγκτόν λόγω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στην Περιοχή.

Επειδή η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης της Καστοριάς αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες για την προστασία αυτής καθώς και την διατήρηση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου.

Επειδή η σύσταση του Φορέα, εκτός της οικολογικής διάστασης του θα συμβάλει και στην ανάδειξη της Λίμνης, ως ένας από τους πυλώνες της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς που είναι ο Τουρισμός.

Επειδή ήδη είναι ιδιαίτερα βεβαρυμμένη η κατάσταση της Λίμνης με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της δυσοσμίας, φαινόμενο που χρήζει άμεσων δράσεων και πρωτοβουλιών.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται  ο κ. Υπουργός:

1)               Ισχύει ότι ενώ σας έχει αποστείλει επιστολή ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Καρυπίδης εδώ και δύο μήνες εσείς όχι απλά δεν ορίσατε εκπρόσωπο του Υπουργείου σας στον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, αλλά ούτε και απαντήσατε;

2)               Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να καταστεί δυνατή η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης ‘’ Ορεστιάδας’’ Καστοριάς και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν από την καθυστέρηση της σύστασης αυτής;

                                                                   Η  ερωτώσα  Βουλευτής,   

                                                                 

          


      Μαρία  Β.  Αντωνίου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.