Οικονομικά κίνητρα για ιατρική στελέχωση άγονων και απομακρυσμένων περιοχών”

Ερώτηση 14 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με συνυπογραφή της Μαρία Αντωνίου

Οικονομικά κίνητρα  για ιατρική στελέχωση άγονων και απομακρυσμένων περιοχών”

“Παρότι το οικονομικό κίνητρο αποτελεί θετικό βήμα για την κάλυψη των κενών θέσεων σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, αλλά και διόρθωσης αδικιών – ανισοτήτων στην επιλογή των άγονων περιοχών”. Το γεγονός αυτό αναφέρουν σε Ερώτηση που κατέθεσαν 14 Βουλευτές της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων και η Μαρία Αντωνίου που συνυπέγραψε την […]