Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στο Άργος Ορεστικό

Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στο Άργος Ορεστικό

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 150.000,00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδες, ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% […]