Νέοι πρόεδροι σε ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ

Νέοι πρόεδροι σε ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ

Σε αλλαγές προσώπων προχώρησε εν μέσω θέρους και προεκλογικής περιόδου το υπουργείο Υγείας, στο ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΥ. Συγκεκριμένα, με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, την θέση του προέδρου στο ΕΚΑΒ κατέχει πλέον ο Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος, ενώ ο αποχωρίσας Νίκος Παπαευσταθίου τοποθετείται πλέον επικεφαλής του ΕΚΕΠΥ. Πιο αναλυτικά, με την Υπουργική Απόφαση Α2β/Γ.Π.62938/18-8-2015, ο κ. Καρακατσιανόπουλος αναλαμβάνει χρέη προέδρου […]