Αστραπή Μεσοποταμίας: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Αστραπή Μεσοποταμίας: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Ομόφωνη απόφαση κατανομής αξιωμάτων των νεοεκλεγμένων μελών του Δ.Σ. Αστραπής της από 25/06/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ:    1. Πρόεδρος: Μουτίδης Δημήτριος 2. Αντιπρόεδρος Α’ : Κοτανίδης Σάββας 3. Αντιπρόεδρος Β’ : Κριτσιλίδης Νικόλαος 4. Ταμίας: Νοβάτσης Γεώργιος 5. Γεν. Γραμματέας: Τσιλίδης Δημήτριος 6. Γεν. Αρχηγός: Κωνσταντίνου Ζήσης 7. Υπεύθ. Δημ. Σχέσ.: Παπαδάμος Στέργιος 8. Βοηθός […]