Αστραπή Μεσοποταμίας: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Αστραπή Μεσοποταμίας: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Ομόφωνη απόφαση κατανομής αξιωμάτων των νεοεκλεγμένων μελών του Δ.Σ. Αστραπής της από 25/06/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ:

 

 1. Πρόεδρος: Μουτίδης Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος Α’ : Κοτανίδης Σάββας
3. Αντιπρόεδρος Β’ : Κριτσιλίδης Νικόλαος
4. Ταμίας: Νοβάτσης Γεώργιος
5. Γεν. Γραμματέας: Τσιλίδης Δημήτριος
6. Γεν. Αρχηγός: Κωνσταντίνου Ζήσης
7. Υπεύθ. Δημ. Σχέσ.: Παπαδάμος Στέργιος
8. Βοηθός Ταμία: Αμανατίδης Γρηγόριος
9. Υπεύθυνος Κυλικείου: Κριτσιλίδης Μιχάλης
10. Υπεύθυνος Ακαδημιών: Στάμκος Στάυρος
11. Μέλος: Αλεξανδρίδης Δημήτριος
12. Αναπλ. Μέλος: Αμοιρίδης Αναστάσιος
13. Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνου Ζήσης
14. Αναπλ. Μέλος: Στάμκος Ευάγγελος
15. Αναπλ. Μέλος: Ψωμιάδης Παύλος

       Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Μουτίδης Δημήτριος               Τσιλίδης Δημήτριος

astrapifc.blogspot.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.