Οι Έλληνες οι πιο απαισιόδοξοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Έλληνες οι πιο απαισιόδοξοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία από το Ευρωβαρότερο του Νοεμβρίου δείχνουν πως οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τους δείκτες ανεργίας και τις προοπτικές του νοικοκυριού τους. Το 64% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κατάσταση της οικονομίας τους επόμενους 12 μήνες θα είναι χειρότερη από την τωρινή, ενώ μόλις […]