ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών

Προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου 2017 έχουν άνεργοι νέοι για να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στις δύο δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα του Εξαγωγικού Εμπορίου Προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας […]