Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου (10/06/2015)

Tα θέματα του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει  την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00  (σε τακτική συνεδρίαση)

[Η ανάρτηση θα ενημερώνεται με τους συνδέσμους που παραπέμπουν στις εισηγήσεις όταν ψηφιοποιηθούν. Αρκεί να πιέσετε πάνω στο τίτλο του κάθε θέματος για να δείτε την σχετική εισήγηση, καθώς και να σχολιάσετε ή να αναπτύξετε τις θέσεις σας με σχόλιο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν συνδέσμοι για τις εισηγήσεις]

1. Ανακοινώσεις.

2. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δήμου Καστοριάς, για την κατανομή των χρηματοδοτήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτ. Μακεδονίας 2014-2020

3. Λήψη απόφασης για τη μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. (Σχετ. Εισήγηση Δημάρχου).
[Αναβεβλημένο θέμα απο 28/05/2015]

4. Έγκριση για απ΄ευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του Δημοτικού Δάσους Οξυάς στον Δασικό Συνεταιρισμό Οξυάς για το έτος 2015. (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη).

5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στη διοργάνωση των εκδηλώσεων «ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΑ 2015» (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου).

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στη διοργάνωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της εορτής του Προφήτη Ηλία στον Απόσκεπο Καστοριάς στις 20-Ιουλίου 2015. (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ε. Στεργιόπουλου)

7. Έγκριση υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Γιανγκιουάν της Κίνας. – Ορισμός εκπροσώπων. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου).

8. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης μηχανοκίνητου αθλητισμού σε συνδιοργάνωση με τη «Λέσχη Κλασικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας» και έγκριση δαπάνης αυτής. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου).

9. Διοργάνωση καταληκτικής εκδήλωσης στο Δήμο Καστοριάς στο πλαίσιο του έργου «Little big things in Europe and in our local communities (LBTINEU) ((Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις μικρές μας κοινότητες)». Μέτρο 1.2 «Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων», Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες). (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Μ. Μπινιάκου).

10. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. (Σχετ . Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.)

11. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς . (Σχετ. έγγραφο Ν.Π.)

12. Αποδοχή ή μη της Πρότασης του Αγροτικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Δισπηλιού, για τακτοποίηση οικονομικής οφειλής. (Σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

13. Λήψη κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας για τις ανάγκες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς (έναντι Μασούτη) στη Δ.Κ. Καστοριάς. (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14. Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη θέσης στάσης επαγγελματικών τροχοφόρων οχημάτων επί της οδού Γράμμου 10-12 στην Καστοριά.. (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

15. Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Μητροπόλεως 25 στην Καστοριά. (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

16. Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη) δένδρων εντός του Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –Α’ σκέλος-).

17. Έγκριση εκτέλεσης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚ¨Η ΟΔΟ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ 272 ΟΙΚΟΠΕΔΟ» από ιδιώτη με επίβλεψη της Τεχν. Υπηρεσίας (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

18. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (Σχετ. Εισήγηση Δ/νης Οικ/κων)

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της «Προμήθειας Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων Ειδικής Αγωγής Δήμου Καστοριάς (Πακέτο ΙΒ). (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού)

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της «Προμήθειας Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων Ειδικής Αγωγής Δήμου Καστοριάς (Πακέτο ΙΔ). (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού)

21. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετ Εισήγηση Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών).

22. Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής εμποροπανηγύρεως στη Δ.Κ. Μεσοποταμίας – Συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης εμποροπανηγύρεως. (Σχετ. απόφαση Τ. Σ. Μεσοποταμίας).

23. Συμπλήρωση – Τροποποίηση της 246/12 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εμποροπανηγύρεως Μεσοποταμίας (Σχετ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

24. Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Πετρόπουλου)

25. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης 20,00 στρ. στην Παπαδοπούλου Ησαΐα του Θεοδώρου , στο αγρόκτημα Πενταβρύσου για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης)

26. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης 860 τ.μ. στον Ηργη Γρηγόριο του Βασιλείου, στο αγρόκτημα Λιθιάς, για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης).

27. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης 25,00 στρ. στην Κοσμίδου Κων/να , στο αγρόκτημα Αγίας Κυριακής, για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης).

28. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε. Αγίας Τριάδας. (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

29. Έγκριση παραλαβής και κίνηση συμμετοχικών διαδικασιών του Β1 σταδίου της μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε. Αγίας Τριάδας. (Σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

dimoti-kinisi.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.