Δημός Καστοριάς: Σύσταση ομάδας εθελοντών

Δημός Καστοριάς: Σύσταση ομάδας εθελοντών

Ο Δήμος Καστοριάς  προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εθελοντών.

Μέλη της εν λόγω ομάδας μπορούν να γίνουν όσοι πολίτες επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχειά όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα. 

Πρωταρχικοί στόχοι της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου Καστοριάς  είναι η προστασία , δια μέσου των μελών της, όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κυρίως των παιδιών, η επανένταξη των τοξικομανών και των φυλακισμένων, η παροχή βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων, η προστασία των τοπικών μνημείων, η διοργάνωση νέων και η συνέχιση των ήδη υπαρχόντων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και η αρωγή στο τομέα της παιδείας και του αθλητισμού.

Σκοπός του Δήμου Καστοριάς με τη δημιουργία της Εθελοντικής Ομάδας είναι να επικοινωνήσει το μήνυμα « ότι τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών, δηλαδή  οι εθελοντές του πονεμένου κόσμου κάνουν πιο υποφερτό τον πόνο, γιατί ο πόνος που μοιράζεται απαλύνεται. Προσφέρουν συνυποφέροντας. Ο ανθρωπισμός είναι πάθος. Αυτό το πάθος, αυτό το είδος ζωής πρέπει να βάλει ο κάθε δημότης ορόσημο στη ζωή του».

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την καινοτόμο  πρωτοβουλία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καστοριάς από τις 29/6/2015 μέχρι τις 10/7/2015  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Υπεύθυνη κ. Ιατρίδου Μαριάννα, (τηλ. και )

Leave a Reply

Your email address will not be published.