Συντάξεις: «Ψαλίδι» 10%-12% σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης

Συντάξεις: «Ψαλίδι» 10%-12% σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μειώσεων από 10% έως 12% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση και έχουν κάνει αίτηση στο ΕΤΕΑ για την απονομή επικουρικής σύνταξης.

Στο Ταμείο εκκρεμεί σημαντικός αριθμός τέτοιων αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων, οι οποίες κατατέθηκαν μέχρι και 31/12/14.

Το θέμα αφορά ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του Α. Ν. 580/1945, ήτοι στη δεύτερη επικουρική ασφάλιση έχουν υπαχθεί προαιρετικά καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

Με χθεσινή εγκύκλιό του το ΕΤΕΑ επισημαίνει ότι είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής των δύο επικουρικών συντάξεων, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις, σε ασφαλισμένους που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, ήτοι και στη δεύτερη επικουρική ασφάλιση στην οποία έχουν υπαχθεί προαιρετικά καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές και ασφαλισμένου και εργοδότη.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο οι επικουρικές συντάξεις που θα χορηγηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπολογιστούν βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων και στη συνέχεια θα αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν.4387/ 2016.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων περίπου 144.000 δικαιούχοι είδαν αναδρομικές περικοπές από την 1η Ιουλίου, δηλαδή τα ποσά αφαιρέθηκαν με την καταβολή των συντάξεων του μηνός Αυγούστου.

Πηγή: http://www.topontiki.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.