Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 2. Διορισμός της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Καστοριάς στην από 27-12-2016 (αριθμ. καταθ. 2588/2016) αγωγή της Μίντζια Ανδρομάχης κ.λ.π. κατά του Δήμου Καστοριάς και κατά του ΟΑΕΔ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 3. Επίδοση ή μη της υπ΄ αριθμ. 86/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Στέργιου Καραβελιά)
 4. Αναζήτηση ή μη δικαστικής δαπάνης (υπόθεση: Φώτη Δεμίρη)
 5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 69/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Όλγας Πάτσιου)
 6. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 298/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης
 7. Απάντηση ή μη στην από 09-02-2017 εξώδικη πρόσκληση – διαμαρτυρία του Χρήστου Νικόπουλου κατά του Δήμου Καστοριάς
 8. Έγκριση ή μη αντικατάστασης της χρηματικής υποθήκης του κληροδοτήματος Παπαλαζάρου Ζήση με ακίνητα πράγματα του Δήμου Καστοριάς
 9. Απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2016 που χορηγήθηκε στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
 10. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2017 και ορισμός υπολόγων διαχειριστών νέας δημοτικής αρχής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
 11. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυλοτροφών» Α.Μ. 11/2016, προϋπολογισμού 29.996,00€
 12. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – φωτοτυπικού υλικού – φωτοτυπικών σχεδίων – διαφανειών – αναλώσιμων εξοπλισμού ΤΠΕ», Α.Μ. 2/2017, προϋπολογισμού 38.456,87€
 13. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του Κυλικείου – Αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός των Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς
 14. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην Δ.Κ. Μανιάκων
 15. Εξέταση προτάσεων μεσιτικού γραφείου για την εκμίσθωση ακινήτου (κατάστημα) κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου επί της οδού Ηρακλείτου 4, Αθήνα
 16. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

http://www.kastoria.gov.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.