Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας – 8 θέματα για την Καστοριά

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας – 8 θέματα για την Καστοριά

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1ο: Τροποποίηση της αριθ. 287/15 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Σχετικά με τη Θέσπιση Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού κ Θεολόγης Τσορμπατζίδης

2ο: Λήψη Απόφασης για την Έγκριση Πρόσληψης Τακτικού- Έκτακτου Προσωπικού στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Παντελής Αργυριάδης

3ο: Έκδοση Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Αποδοχής Χαρακτηρισμού  και Ανάληψης Ευθύνης Συντήρησης  Δημόσιου Έργου, από την Π.Δ.Μ., με Τίτλο «Προσωρινή Παραλλαγή Υφιστάμενης Ε.Ο. Κοζάνης –Πτολεμαïδας  στην Περιοχή Ποντοκώμης, Λόγω Επέκτασης Ορυχείων της ΔΕΗ. Τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς –Σ.Σ. Κομάνου» , που Εκτελείται  από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε Αντικατάσταση Τμήματος της Παλαιάς  Εθνικής Οδού Λόγω Επέκτασης των  Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

4ο: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (4η 2016)

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ. Φώτιος Κεχαγιάς

5ο: 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (5η 2016)

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών κ. Φώτιος Κεχαγιάς

6ο:Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΥΜΝΙΟΥ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ» Προϋπολογισμού : 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

7ο:Ένταξη Έργων της Π.Ε. Κοζάνης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

8ο:Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2016 του Πίνακα  έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

9ο:Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2016 της Περιφερειακής ΕνότηταςΚαστοριάς

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

10ο: Ένταξη έργου στον Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

11ο:Έγκριση Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας Οχημάτων στην Δευτερεύουσα  Επαρχιακή Οδό προς Λάγκα – Βράχο για την Εκτέλεση Εργασιών Κατακρήμνισης  Επικίνδυνων Βράχων στη θέση <<Βρύση>>

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

12ο:Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου:

<<Καθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος- κανάλι Α΄)>> Προϋπολογισμού μελέτης 130.000,00 μαζί με τον Φ.Π.Α. .

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

13ο: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΤΣΙΟΥ» με Προϋπολογισμό Μελέτης: 300.000,00€ με τον Φ.Π.Α..

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

14ο: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο. 11» με Προϋπολογισμό Μελέτης: 500.000,00€ με τον Φ.Π.Α.

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

15ο:Τρόπος Εκτέλεσης των Έργων  Π.Ε. Φλώρινας

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

16ο: Αποστολή εισήγησης έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

17ο: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. ΚΕΚ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης λόγω παραίτησης

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

18ο: 10η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

19ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα ΠΓΔΜ 2014-2020 (INTERREGIPACROSS-BORDERCOOPERATIONPROGRAMMEGREECE – THEFORMERYUGOSLAVREPUBLICOFMACEDONIA 2014-2020) .

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

Εισηγητής :  Εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, κ.Ηλίας Κάτανας

Εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών κ.Ελισάβετ Παναγιωτίδου

Leave a Reply

Your email address will not be published.