Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Τρίτη  31  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Αποδέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
  2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
  3. Έγκριση ή μη του από 12-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», Α.Μ. 32/2016, προϋπολογισμού 39.997,44 €
  4. Έγκριση ή μη του από 17-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών», Α.Μ. 33/2016, προϋπολογισμού 40.535,91 €
  5. Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού 28ηςΟκτωβρίου 40, στην Τ.Κ. Μαυροχωρίου
  6. Αποδοχή ή μη δωρεάς κειμηλίων της οικογένειας Καραμπίνα Βασιλικής
  7. Τροποποίηση (1η ) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2017 Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Leave a Reply

Your email address will not be published.