Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την Π.Δ.Μ. που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την Π.Δ.Μ. που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Διαρκείς παρεμβάσεις πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίαςμε το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Συγκεκριμένα,  το τελευταίο διάστημα , εκτελέστηκαν εργασίες κοπής κλαδιών και χόρτων στο δρόμο προς Κορησό.

 

κοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησόκοπή χόρτων προς Κορησό

Leave a Reply

Your email address will not be published.