Συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο Eurogroup

Συμφωνία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στο Eurogroup

Κλείδωσαν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι κύριοι Γ.Ντάισελμπλουμ, Π. Μοσκοβισί και Κλ. Ρένγκλινγκ μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Eurogroup.

Ο κ. Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι συμφωνήθηκαν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους ωστόσο επεσήμανε ότι «χρειάζεται να γίνει και άλλη δουλειά» και αναφορικά με την β’ αξιολόγηση.

Ο κ. Μοσκοβισί με τη σειρά του υπογράμμισε: « Έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο σε ότι αφορά στην Ελλάδα. Οι ομάδες μας είναι έτοιμες να κλείσουν την β’ αξιολόγηση. Σε 1,5 χρόνο έχουμε καταφέρει η Ελλάδα να γυρίσει τη σελίδα σε μεταρρυθμίσεις. Έχουν γίνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη β’ αξιολόγηση.Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι στόχοι που θα καθοριστούν τις επόμενες εβδομάδες».

Τέλος ο κ. Ρένγκλινγκ δήλωσε: «Εγκρίθηκαν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Συντάξαμε κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι εφικτές ώστε να οδηγηθούμε σε μία αθροιστική μείωση του χρέους κατά 20% του ΑΕΠ το 2060. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά μέτρα θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση».

Ο κ. Ρένγκλινγκ απορύθμισε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης:

*Το πρώτο αφορά την εξομάλυνση της αποπληρωμής του χρέους που αυξάνεται σε 32 έτη για αποπληρωμή.

Οι δόσεις θα είναι πιο μικρές.

*Το δεύτερο αφορά τη μείωση των επιτοκίων. Θα υπάρξει μία εξ αρχής δαπάνη αλλά αυτό σε βάθος χρόνου θα έχει εξοικονόμηση.

*Το τρίτο αφορά τα ομόλογα που διευρύνεται ο χρόνος ωρίμανσης τους.

«Αυτά είναι μια κατεύθυνση. Θα βελτιωθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Δεν αλλάζει βεβαίως το πρόγραμμα. Και δεν θα σταματήσουμε ώστε να υπάρξουν και σύντομες ωριμάνσεις», τόνισε ο κ. Ρένγκλινγκ.

Η ανακοίνωση του Eurogroup
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup, στη συνεδρίαση για την Ελλάδα αποφασίστηκαν τα εξής:
«Το Eurogroup καλωσορίζει την πρόοδο που έχει γίνει για την επίτευξη πλήρους staff agreement μεταξύ της Ελλάδας και τους θεσμούς στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM. Ιδίως χαιρετίζουμε τη συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τον προϋπολογισμό του 2017, ο οποίος επιβεβαιώνει το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ και επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος, που διασφαλίζει ένα πραγματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Το Eurogroup σημειώνει ότι η συμφωνία staff level θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2018, που προβλέπουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, καθώς και μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα κόστους, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την άρση εμποδίων για επενδύσεις.
Επίσης, το Eurogroup υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, το οποίο πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό πριν το τέλος του Ιανουαρίου του 2017.
Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ θα πρέπει να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, όπως και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει δημοσιονομική πορεία που να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις εντός του πλαισίου της Ε.Ε. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους μετά το τέλος του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε μηχανισμό και διαρθρωτικά μέτρα για την διασφάλιση αυτή.
Σήμερα το Eurogroup συζήτησε και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους με στόχο την ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο ενέκρινε το πλήρες πακέτο των βραχυπρόθεσμων μέτρων της πρότασης του ESM και προετοιμασία από το EWG, τα οποία θα εφαρμοστούν αμέσως. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
-Την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF βάει των υφιστάμενων μέσων σταθμισμένων ωρίμανσεων που φθάνουν τα 32,5 έτη.
-Την άρση των ανοδικά κλιμακούμενων περιθωρίων των επιτοκίων που αντιστοιχούν σε 200 μονάδες βάσης σχετικά με την εξαγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017
Τη χρήση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ESM/EFSF ανάλογα με την κατάσταση των αγορών για την μείωση του ρίσκου των επιτοκίων χωρίς την επιβολή επιπρόσθετου κόστους στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα.Το μέτρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσω: α)της ανταλλαγής τίτλων του ESM/EFSF που στηρίζουν τα δάνεια για την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα β)το swap επιτοκίων του ESM για τον περιορισμό του ρίσκου από υψηλότερα επιτόκια στις αγορές γ)την εισαγωγή κατάλληλης χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις στην Ελλάδα υπό το τρέχον πρόγραμμα.
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς και την Ελλάδα να επανεκίνησουν τις διαπραγματεύσεις ώστε να έλθουν σε Staff-Level agreement το συντομότερο με βάση τους κοινούς όρους που συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο του 2015 και καλεί το EWG να το ελέγξει.
Το Eurogroup είναι έτοιμο να στηρίξει την ολοκλήρωση μελλοντικών αξιολογήσεων υπό τον όρο ότι το πακέτο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου δημοσιονομικού μηχανισμού που συμφωνήθηκε στην πρώτη αναθεώρηση, εφαρμόζεται όπως έχει συμφωνηθεί.
Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, όπως επίσης οι όροι και οι στόχοι, θα ελέγχονται συχνά με βάση τα δεδομένα από τους θεσμούς.
Η αποστολή του ΔΝΤ επιβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή της να προτείνει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μια νέα χρηματοοικονομική συμφωνία για την Ελλάδα το συντομότερο από τη στιγμή που υπάρξει ένα Staff Level Agreement, σε συνάφεια με τις πολιτικές του Ταμείου.
Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτουμένων ενεργειών που σχετίζονται με την δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των ψηφοφοριών στη Βουλή θα ανοίξουν το δρόμο για τον ESM να εγκρίνει το MoU»
Πηγή: topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.