Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Καστοριά

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Καστοριά

Σύμφωνα με ανακοίνωση των σχολών μαθητείας  Καστοριάς του ΟΑΕΔ γνωστοποιείται προς τους υποψήφιους μαθητές ότι  για το σχολικό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν  ΕΠΑΣ Μαθητείας.

Πρόκειται για  Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, που απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο και την πρακτική άσκηση του σε χώρους εργασίας. Η φοίτηση είναι διετής.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι:

  1. Επεξεργασίας Γούνας
  2. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
  3. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που: 

α)είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

β)έχουν προαχθεί στη Β΄Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων

γ)είναι κάτοχοι Πτυχίου Α΄ή Β΄Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

δ)έχουν προαχθεί στην Β΄και Γ΄Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων

ε)είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1992-1999

 

Τα  δικαιολογητικά εγγραφής των ανωτέρω σχολών είναι: 

α)Τίτλος Σπουδών (πρωτότυπος ή φωτοτυπία), ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή άλλος Σχολικός Τίτλος οπωσδήποτε με βαθμό.

β)Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας και φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Καστοριάς ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από την γραμματεία), από 24/6/2015 έως 30/08/2015.

Για τα τμήματα που δεν θα συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψήφιων μαθητών, θα  συνεχιστούν οι εγγραφές, μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, όχι όμως πέραν της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2015. ( παραμονή έναρξης των μαθημάτων). 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΕΠΑ.Σ Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς 1ος όροφος Καραολή 10, και στα τηλέφωνα:                                         24670-84394,81972,81208 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.