Νέο δημοτικό Συμβούλιο στην Καστοριά για την επιχορήγηση του ΣΧΟΚ

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θέματος ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ

1ο Ανακοινώσεις Ενημερώσεις

2ο Λήψη απόφασης για κατ΄αρχήν έγκριση διερεύνησης των δυνατοτήτων αδειοδότησης και δημιουργίας υδατοδρομίου στη Λίμνη της Καστοριάς – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου κ. Δ. Κωτούλα για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. Εισήγηση Αντιδημάρχου Δ. Κωτούλα

3ο Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων «Λίμνης των Ευχών» και έγκριση δαπανών αυτών. Εισήγηση Αντιδημάρχου Δ. Πετρόπουλου.

4ο 2η Τροποποίηση της αριθμ. 438/15 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης εκδηλώσεων – θεσμών εορταστικού δωδεκαημέρου 2015-2016» Εισήγηση Αντιδημάρχου Δ. Πετρόπουλου

5ο Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγου Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς (Σ.Χ.Ο.Κ.) Εισήγηση Αντιδημάρχου Δ. Πετρόπουλου

6ο Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας¨ «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης» Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού

7ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

8ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Leave a Reply

Your email address will not be published.