Σύνταξη από τα 58 έτη με όρια ηλικίας 5 ταχυτήτων – Αναλυτικά παραδείγματα

Σύνταξη από τα 58 έτη με όρια ηλικίας 5 ταχυτήτων – Αναλυτικά παραδείγματα

Σύνταξη από το 58ο έτος με όρια ηλικίας 5 ταχυτήτων ισχύουν μετά τις 19/8/2015 για τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων.

Οσοι είχαν ένσημα πριν από το 1993 είναι σε ευνοϊκότερη θέση, γιατί μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 και με λιγότερα από 40 χρόνια.

Οσοι έχουν τα πρώτα τους ένσημα από την 1η/1/1993 και μετά θα πρέπει να έχουν 40 χρόνια ασφάλισης για να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62, ενώ με λιγότερα χρόνια θα πάρουν μειωμένη στα 62 και πλήρη στα 67.

Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα επηρεάζονται από τις νέες προϋποθέσεις, καθώς, αν επιλέξουν να αποχωρήσουν με τα μειωμένα όρια ηλικίας (π.χ. 59,5 ετών), θα πάρουν σύνταξη που θα υπολογιστεί χωρίς τις προσαυξήσεις των βαρέων ενσήμων. Αν θελήσουν να μη χάσουν την προσαύξηση, τότε, σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα, θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν με τα αυξημένα όρια ηλικίας, δηλαδή έως και 5 χρόνια αργότερα, απ’ ό,τι υπολόγιζαν.

Οι νέες ηλικίες συνταξιότησης, καθορίζονται, κυρίως, από τέσσερις παραμέτρους που είναι:

1. Τα χρόνια ασφάλισης που υπάρχουν μέχρι τ0 2012 για όσους ξεκίνησαν την ασφάλισή τους πριν από το 1993 στο ΙΚΑ, τα ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και το Δημόσιο.

2. Το έτος που συμπληρώνεται η 35ετία, αν πρόκειται για ασφαλισμένους σε Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου με ένσημα πριν το 1983.

3. Την πραγματική ηλικία που έχουν οι ασφαλισμένοι μετά τις 19/8/2015.

4. Τα επιπλέον έτη που χρειάζονται και μπορούν να εξαγοράσουν με πλασματικούς χρόνους λόγω παιδιών, σπουδών, στρατιωτικής θητείας αλλά και διαστημάτων ανεργίας.

Ο χρόνος ασφάλισης έως το 2012 είναι το κλειδί για να αποφύγουν οι ασφαλισμένοι την έξοδο στα 67 με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης ή στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Με ένσημα έως το 2012 κατοχυρώνουν επίσης τη μειωμένη σύνταξη πριν από τα 62.

Αν τα απαιτούμενα ένσημα για τους παλιούς ασφαλισμένους –έως το 1992- δεν συμπληρώνονται ούτε με την εξαγορά πλασματικού χρόνου ως το 2012, αλλά από το 2013 και μετά, τότε τα όρια συνταξιοδότησης εξομοιώνονται άμεσα με τα όρια ηλικίας των νέων –μετά το 1993- ασφαλισμένων που είναι στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης.

Οι ευκαιρίες εξόδου πριν από τα 67 και τα 62 είναι πάμπολλες για τους παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν ή συμπληρώνουν με πλασματικά έτη τα απαιτούμενα χρόνια έως το 2012.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης από 19/8/2015 ως το 2017 διαμορφώνονται μεταξύ 55 και 60,5 ετών για όσους στο διάστημα αυτό είχαν πραγματική ηλικία από 50 έως 60 ετών.

Όσοι έχουν πραγματική ηλικία από 50 ως 60 ετών μέσα στο 2017 θα πάρουν σύνταξη με όρια ηλικίας 5 ταχυτήτων που ανά Ταμείο διαμορφώνονται ως εξής:

– Στα 59,5 αντί 58 με 35ετία από Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες.

– Στα 58,7 ετών για όσους έχουν 37ετία στο Δημόσιο με ασφάλιση πριν το 1983.

– Στα 59,5 αντί 55 για τις μητέρες.

– Στα 60,9 και τα 62 αντί 60 για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 35 ή 40 έτη.

– Στα 58,5 αντί 52 για τους γονείς στο Δημόσιο.
Πλήρης σύνταξη μητέρων από 56,5 ετών (ασφάλιση πριν από το 1993)
Οι μητέρες θα πρέπει να έχουν στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο έως το 2012. Ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται και με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 1.200 έως 1.500 ημερών για τα έτη 2011 και 2012. Για το 2010 μετρούν ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας, ασθένειας και το διάστημα απουσίας πριν και μετά τον τοκετό.

Με τις προϋποθέσεις αυτές κατοχυρώνουν την παλιά ηλικία συνταξιοδότησης που ίσχυε έως τις 18/8/2015, ώστε, αν πιάνουν το παλιό όριο μετά τις 19/8/2015, να μην οδηγηθούν απότομα στα 62 ή στα 67, αλλά να έχουν μεταβατικά στάδια εξόδου σε μικρότερες ηλικίες.

Τα παλιά όρια για τη μειωμένη είναι 50 ετών με ανήλικο και 5.500 ένσημα έως το 2010, 52 ετών για το 2011 και 55 για το 2012.

Για την πλήρη σύνταξη τα παλιά όρια που κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένες είναι 55, 57 και 60 με τις ίδιες προϋποθέσεις (ανήλικο και 5.500 ημέρες) στα έτη 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.